Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (02.03.2018)
 
РАБОТНА ГРУПА ЩЕ РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ  НА ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА МЕДИЦИТЕ
Работна група ще трябва да изготви проект на наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицински професии. Тя ще има за цел да защити медиците от вреди, които те могат да нанесат на пациентите поради тежки условия на труд, високи нива на напрежение и натовареност. Това обяви по време на парламентарния контрол здравният министър Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП доц. Георги Михайлов, информира Zdrave.net.
Групата е създадена със заповед на ресорния министър и в нея влизат както представители на съсловните организации, така и членове на Комисията за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи. В обхвата на наредбата ще попаднат лекари, стоматолози, фармацевти и специалисти по здравни грижи.
Ананиев припомни, че Законът за здравето определя необходимостта лечебните заведения задължително да застраховат лицата, които упражняват медицинска професия, за вредите, които могат да настъпят от виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
 
СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ РЕФОРМАТА НА ЗРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ
" Първата причина, поради която съм в България, е да подсиля двустранното сътрудничество между България и СЗО. България се провежда реформа на здравната система и ние трябва да продължим да работим в сътрудничество по развитието на здравната система, като СЗО ще подкрепи тази реформа. Едни от основните й елементи са новият здравноосигурителен модел и първичната помощ." Това каза генералният директор на Световната здравна организация д-р Тедрос Гебрейесус на брифинг след срещата си с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, информира Zdrave.net.
Втората причина за посещението му в страната ни е председателството на България на Света на Европа, стана ясно от думите му. "Моята цел е да засилим сътрудничеството между СЗО и ЕС с помощта на българското председателство. Третата причина е, че утре е моят рожден ден, рожденият ден на дъщеря ми и рожденият ден на България. Щастлив съм да празнуваме заедно", каза д-р Гебрейесус.
България поддържа отлични връзки със СЗО още от нейното създаване. От 2004 г. до този момент сключваме двугодишни споразумения  за сътрудничество със Световната здравна организация. Всяко следващо споразумение надгражда и подобрява качеството на съвместната ни дейност, каза от своя страна министър Ананиев.Той поясни, че последното споразумение, което е подписано в началото на тази година, се отнася за много важни сектори в областта на здравеопазването и засяга както българското население, така и общи световни проблеми. "Ние подкрепяме усилията на генералния директор на СЗО в областта на ефикасното, ефективното, икономичното управление и разходване на средства в системата на здравеопазването, прозрачността в дейността на СЗО - все важни принципи, залегнали в програмата на Световната здравна организация", каза още министър Ананиев.  думите му в нашата здравна стратегия 2020 са заложени основните принципи, които са залегнали и в дейността на СЗО. Първият основен принцип е "здраве за всички и за цял живот", а вторият - "здраве във всички политики".
 
НЗОК ОТНОВО ЩЕ СИ ИЗБИРА ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Касата ще подбира болниците в страната, с които да сключи договор. Право на това й дава нова проектонаредба, публикувана за обществено обсъждане на сайта на Мнистерство на здравеопазването, информира Zdrave.net.
Проектонаредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, постановява Фондът да избира лечебните заведения само в случай, че броят на съответния вид легла в дадената област надвишава определения в Националната здравна карта брой. В случаите, когато е налице недостиг или съответствие на определен вид легла спрямо определената потребност в Националната здравна карта, процедурата по избор на лечебно заведение за болнична помощ, което да сключи договор с НЗОК за осъществяване на съответната медицинска дейност, не се извършва, става ясно от документа.
"Практиката през последните години показа безконтролно и нецелесъобразно разрастване на болничната леглова база спрямо потребностите на населението чрез разкриване на немалък брой нови лечебни заведения за болнична помощ, както и чрез разкриване на нови структури в съществуващите болници. Всички тези нови болници и нови дейности се създават в резултат на определени бизнес интереси и не са съобразени с потребностите на населението от съответната медицинска дейност, като в същото време те се явяват кандидати за договаряне с НЗОК. При липсата на ясни критерии за оценка и избор на договорните партньори липсва основание за отказ от страна на НЗОК да сключи договор с някоя от кандидатстващите болници, а това допринася ограниченият финансов ресурс за болнична помощ, въпреки неговото ежегодно нарастване, да се разпределя между все повече лечебни заведения, без да се гарантира необходимото ниво на качество в медицинското обслужване за населението.
Следователно при липсата на регламент за избор на лечебните заведения, с които НЗОК да сключва договори, значителен превес имат пазарните интереси на лечебните заведения над интересите на населението от правилното разходване на обществения ресурс с цел получаване на достъпно (равномерно териториално разпределено) и с необходимото качество медицинско обслужване в болничната помощ", аргументира нуждата от тази наредба Здравното ведомство.
За извършване на избора на лечебни заведения се предвижда създаването на комисия със заповед на директора на съответната районна здравноосигурителна каса.
 
ПОДГОТВЯТ НОВ ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН КЪМ ЧУЖДИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК
До средата на месец май 2018 Г. ще бъде разработен нов погасителен план за натрупаните задължения на Националната здравноосигурителна каса към чуждестранни партньорски фондове и клиники за лечение на български граждани и те ще бъдат разплатени в срок до 3 години. Това стана ясно от отговора на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова по време на вчерашния блиц-контрол, информира Redmedia.bg.
В питането си към министър Ананиев д-р Дариткова обърна съществено внимание на факта, че за периода от 2013 до 2016 г. по неизвестни засега причини дълговете на НЗОК към партньорски институции, свързани с лечението на български граждани, са се увеличили 7 пъти - ако през 2013 г. месечно те са възлизали на 1 млн.лв., през 2016 г. сумите са нараснали до 7 млн. лв. за месец. Засягайки този аспект на темата, министър Ананиев увери, че е даден срок на управителя на НЗОК, за да обясни какви са причините за ежемесечния ръст на тези разходи на здравоноосигурителния ни фонд.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОВЕРЯВА КОИ ИМОТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ МОГАТ ДА СЕ ПРОДАВАТ 
Министерство на здравеопазването извършва проверка на имотите на държавните болници, за да установи кои от тях могат да се продават. Ресорното ведомство обмисля и идеята да предложи законова промяна, чрез която с приходите от продажбите да се покриват дълговете на лечебните заведения, информира Zdrave.net.
Това стана ясно от отговор на здравния министър Кирил Ананиев по време на заседанието на вчерашната парламентарна здравна комисия. Той отговори на въпрос на депутата от левицата доц. Георги Йорданов, който се интересуваше каква е визията на МЗ за раздържавяването на университетски и областни болници, които са в забранителния за приватизация списък.
Ананиев обясни, че с негова заповед е възложено на комисия да направи пълен преглед на имуществото, сградите и терените на всички държани болници. Ананиев увери, че няма да се подхожда "стихийно", а решенията за продажба ще се взимат въз основа на правила и принципи.
Здравният министър изтъкна, че част от имотите на болниците се рушат и в тях се са настанили наркомани, като в същото време имотите генерират разходи. "Има случаи, в които тези имоти не трябва да се продават, защото са свързани с дейността им", отбеляза още той. Ананиев разясни, че в момента приходите от продажбата се инвестират за покупка на нова апаратура, но ще бъде предложено с тези средства да се покриват просрочени задължения на болниците. Той допълни, че няма да бъде допускано в продадените имоти да се развива конкурентна дейност, като това ще бъде изрично вписано в договора за продажба.
 
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПОВИШАВАТ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ  У НАС
Иновативните технологии поставят пациента в центъра на електронното здравеопазване, оптимизират работата на здравните заведения и повишават качеството на лечение. Около това становище се обединиха представителите на три български болници, извършили стратегическа дигитализация на медицинските, административните услуги и организационните дейности, в презентациите си по време на конференцията "Висококачествено и дигитализирано електронно здравеопазване в България", информира Zdrave.net.
ВМА внедрява базисния модел на своята обща информационна система през 2016 г. "Изискванията към системата в момента на създаването ? са свързани с автоматизиране на отчетността, съхранението на данните, подпомагане на управлението, подобряване на комуникацията между звената и, разбира се, контрол на разходите, медицинските консумативи и храната", обясни инж. Георги Янчев, началник на отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи" във ВМА.
С времето системата еволюира, като в момента улеснява изключително много както лекарите и административния персонал, така и пациентите на лечебното заведение.
Друг проблем, който във ВМА решават, е въпросът със заявките на клиниките за изследвания на лежащо болните и възможността те да се подават по електронен път. Създава се електронно досие на пациента, в което влизат и снимките от образната диагностика. Системата дава възможност и за външни консултации и наблюдения, както и дистанционно разчитане на резултати.
В медицински комплекс "Д-р Щерев" фокусът при въвеждането на иновативните технологии е върху проекта за нов интернет сайт на клиниката. Платформата представлява цялостен команден център за дигитален маркетинг и включва множество функционалности, от които най-важната е персонализацията - системата проследява онлайн действията на всеки потребител на сайта и му предлага персонализирано съдържание, отговарящи на неговите интереси.
 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПОДГОТВЯТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗАРАДИ РЕФОРМАТА В ТЕЛК
Национално представителните организации на и за хората с увреждания напускат заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и работните групи, в които участват, и преминават към подготовка на протестни действия в цялата страна. Причина за това е реформата в ТЕЛК, обсъдена на съвместно заседание на здравната и социалната комисия в парламента през февруари т.г., информира Zdrave.net.
На заседанието "за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащият модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани", посочват от организациите.
От там отбелязват, че реформата в областта на медицинската експертиза на вида и степента на увреждането не трябва да въвежда медицински стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България, различни от действащите в Европейския съюз, както и че включването в решението на ТЕЛК само на водещото заболяване с цел намаляване степента на увреждането е неправилно.
"В стремежа да бъде реформирана действащата система на медицинска експертиза и с въвеждането на оценката на работоспособността с цел единствено постигане на икономии в бюджета на НОИ, ще бъде премината обществено допустимата граница на справедливост и солидарност. В обозримото бъдеще се очертава диаметрално погрешното решение - "хората с увреждания от неработоспособни да се превърнат в най-работоспособните граждани на страната". В това си ново качество една част ще загубят правото на инвалидна пенсия  придобита на основание осигурителен принос, а друга част ще я получават в намален размер. Политиката "чрез силов натиск, отнемащ доход, да се постигне заетост" е непродуктивна, дискриминационна и силно демотивираща", се посочва в протестна нота на организациите. Те отправят редица въпроси във връзка с реформата и отбелязват, че умишленото премълчаване в процеса на двугодишния диалог на многобройните проблеми, които произтичат от предвижданите законодателни промени, не съответства на декларациите за открит и честен диалог.