Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (23.02.2018)
 
БАПЗГ ПРЕДСТАВИ СТАНОВИЩЕТО НА EFN ЗА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА
Днес, 23 февруари 2018 г. в зала "София" на БЧК бе открита Четвъртата експертна среща по ваксинопрофилактика, която ще продължи работата си и утре. Организатор на форума е Националната педиатрична асоциация (НПА). В срещата участват експерти от България, Румъния, Турция, Сърбия, Молдова, Кипър и Македония.
Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ представи Становището на Европейската федерация на асоциациите на медицинските сестри (European Federation of Nurses Associations - EFN) относно политиката за прилагане на ваксини.
"В изпълнение на своята мисия да представя интересите на медицинските сестри и пациентите в Европа EFN насърчава предприемане на  мерки за  улесняване на  достъпа до навременна, адекватна и качествена грижа за гражданите.
EFN приветства въпроса за ваксинирането, който се нарежда на първо място в дневния ред на европейските институции и здравните власти в отделните страни", се казва в становището. В него се изтъква още, че "въпреки безспорните ползи, въпросът за ваксините остава спорен и това се дължи до голяма степен на разнопосочната база от доказателствени данни, дезинформация, ограничен достъп до информация, незнание от страна на гражданите и  високите здравни разходи." В същото време се обръща внимание, че недостатъчният брой ваксинации може да донесе вреди на здравето и икономическото благосъстояние на уязвимите групи граждани в цяла Европа, на техните семейства и на по-широки общности.
В становището се изтъква, че все още не е достатъчно оценен приносът на медицинските сестри относно прилагането на програмите за ваксиниране в цяла Европа. EFN изтъква важната роля на медицинските сестри за информиране на обществото, идентифициране на уязвимите групи, повишаване на осведомеността и насърчаване  на имунизирането, когато е необходимо. Федерацията излиза с 5 препоръки към европейските институции, правителствата и съответните здравните власти:
1. Да инвестират в изграждането на капацитет за ваксинопрофилактика, чрез създаване на възможности медицинските сестри да работят като професионалисти, обучаващи гражданите и провеждащи имунизациите;
2. Да разработят  позитивна  медийна кампания, ръководена от медицински сестри, за възстановяване на доверието на гражданите, както във ваксините, така и в здравните специалисти;
3. Да подкрепят развитието на водещи медицински практики, като разширят правомощията на медицинските сестри относно ваксинопрофилактиката, за да стане ваксинирането  по-достъпно  за гражданите;
4. Да се осигурят възможности за ваксиниране в близост до местоработата и местоживеенето на гражданите;
5. Да се развива  капацитета на медицинските сестри за вземане на решения, основани на доказателства - чрез подкрепа на продължаващо обучение, така че да изпълняват успешно своята мисия в областта на общественото здравеопазване.
В заключение се казва, че "за да се повиши нивото на защита в Европа, европейските държави трябва да се обединят срещу рисковете, свързани с недостатъчна и ненавременна подготовка и да застанат заедно зад една обща, базирана на доказателства програма, относно ваксинирането. Медицинските сестри са най-многобройната професионална група в здравеопазването, която има потенциала да изиграе ключова роля в това начинание."
 
НАД 130 МЛН. ЛЕВА СА ПРОСРОЧЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ НА НЗОК КЪМ ЧУЖДИ ФОНДОВЕ
Общите дългове на НЗОК към чужди здравни фондове възлизат на 271 200 475 лв. Това показва показва справка на НЗОК, изпратена медиите, информира Zdrave.net. Числото съвпада с посоченото в писмото на управителя на НЗОК проф. Плочев до парламента и се разминава драстично с това, което според финансовия министър Владислав Горанов стои в годишния отчет на институцията за 2017 г. - 77,5 млн. лв.
От справката става ясно още, че близо половината от общите дългове за просрочени:  към 31 януари 2018 г. те възлизат на 133 404 340 млн. лв.
От пресцентъра на осигурителната институция признават: "Предвид ръста на сумите по постъпващите от другите държави искове, възникнали при прилагане на Регламентите вследствие на присъединяването на Република България към Европейския съюз, задълженията на България по Регламентите значително надвишават финансовите възможности на НЗОК, формирани от здравноосигурителни вноски."
 
СЗО алармира:
РАСТЕ ПАНДЕМИЯТА ОТ МОРБИЛИ В ЕВРОПА
Четири пъти повече случаи на морбили в европейския си регион е регистрирала Световната здравна организация (СЗО) само за една година, информира Clinica.bg. През 2016 г. заразените са били 5 273, докато през 2017-а броят им е надхвърлил 21 000, което представлява ръст от почти 400%. Регистрирани са и 35 смъртни случаи на фона на единици година по-рано.
Сериозен ръст на заболяването се отчита в 15 от 53 държави в Европейския регион. Най-засегната от епидемията е била съседна Румъния, където бяха регистрирани над 5500 случая.  На второ място в класацията е Италия с малко над 5000 инфектирани и Украйна с 4767 души.
Основната причина за пандемичното разпространение на морбили е слабото имунизационно покритие сред маргинализираните групи, уточняват от СЗО. Друг провокиращ фактор са прекъсванията на доставките на ваксини, както и недостатъчна ефективност в системите за наблюдение на заболяванията.
Страни като Гърция, Германия, Сърбия, Русия, Белгия, Великобритания, България и други също са регистрирали ръст на заболяването, но при по-голямата част от тях броят на инфектираните е намалял в края на 2017 г.  У нас са регистрирани само 167 случая на морбили.
Мерките за ограничаване на подобни взривове и за предотвратяване на нови такива се извършват на различни фронтове, отбелязват от СЗО. Те включват повишаване на информираността на обществото, по-масови имунизации сред медицинското съсловие и рисковите групи сред населението, както и по-добро планиране на доставките на ваксини.