Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (07.02.2018)
 
ДЕТСКАТА КЛИНИКА В НАЦИОНАЛНАТА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА Е ПРЕД ЗАКРИВАНЕ ЗАРАДИ НЕДОСТИГ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
Националната кардиологична болница (НКБ) предупреди, че до края март Детската клиника по кардиология ще затвори врати, ако не се осигурят средства за назначаване на 20 медицински сестри, съобщи БНР.  Началникът на Детската кардиология проф. Анна Кънева заяви: "Липсата на специфично образование за медицинските сестри в детски профил, тежката патология, голямата отговорност, която се иска от специалистите по здравни грижи в нашето отделение, което съвпадна с откриването на много частни лечебни заведения, доведе до един масов отлив на медицински сестри от клиниката, до масово напускане и постави клиниката в състояние да намали работата в някои моменти до санитарния минимум."
"Това е единствената клиника в страната, която се занимава с лечението и проследяването на деца с карддиологични проблеми тези проблеми", изтъкна хпед журналисти директорът на болницата професор Марио Станкев,  информира Zdrave.net.
Той допълни, че Клиниката по детска кардиология и кардиохирургия в НКБ е на световно ниво и непрекъснато се усъвършенства чрез различни обучения и срещи с международни специалисти. В същото време заради недофинансиране на дейността детските клиники в НКБ са натрупали дългове в размер на половин милион лева.  Ежегодно в НКБ се хоспитализират 900 деца, като операции се извършват на 250 от тях, а други 10 000 пациенти се проследяват, 540 деца се раждат годишно със сърдечни проблеми у нас, от тях 300 се нуждаят от операция до навършване на годинка.
 
МУ-ВАРНА ИЗДАДЕ НОВИЯ СПРАВОЧНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
Излезе от печат "Справочник за прием на студенти за учебната 2018-2019 година". Той включва подробна, официална и най-актуална информация относно кандидатстудентската кампания и прием на нови студенти в Медицински университет - Варна през учебната 2018/2019 г.
В изданието по традиция основната информация е предадена с богат илюстративен материал и допълнителна информация за обратна връзка с кандидат-студентите.
Справочникът съдържа подробна информация за всички специалности на Медицински университет - Варна и на Медицинския колеж; Правилник за прием на студенти в Медицински университет - Варна за учебната 2018/2019 г. ; срокове за прием на документи и изпитни дати за всяка една специалност.; разпределение на приема за местата; конспекти, литература, методични указания, теми за есе и т.н., за кандидатстващите с биология, с моделиране, с тест и др. за останалите специалности на университета и колежа и др. Приложен е списък заболявания, за които обучението за обявените специалности не е подходящо.
В края на справочника присъстват задължителните данни за контакт с всички звена, отдели, факултети, участващи в кампанията, както и информация за банковата сметка на МУ-Варна. Специално място в настоящия сборник е отделено на онлайн услугите на университета - както за кандидат-студенти, така и за студенти.
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В  НАРЕДБАТА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Задължителни отчети и периодична инвентаризация ще трябва да правят предприятията, които произвеждат, обработват, съхраняват или използват радиоактивни източници. Промяната е включена в проектопромените на Наредбата за радиационна защита, приета от Министерски съвет на днешното правителствено заседание, информира Clinica.bg.
Въвеждат се специфични изисквания, свързани с контрола и управлението на високоактивни източници като предприятията, които произвеждат, обработват, съхраняват или използват радиоактивни източници са длъжни да водят отчет и да извършват периодична инвентаризация.Въвеждат се и изисквания за радиационна защита от ядрени съоръжения и обекти - източници на йонизиращи лъчения. По-сериозен контрол ще бъде въведен също върху материалите с повишено съдържание на естествени радионуклиди, радон и торон в закрити помещения, на работни места, в жилищни и други сгради, както и строителни материали, терени с остатъчни радиоактивни замърсявания и потребителски стоки.
Въвеждат се и изисквания за образование, обучение и информиране на лицата, чиято работа е свързана с радиационен риск, както и за осигуряване на радиационна защита на външни работници, наети от предприятия. Новата наредба отменя сега действащите разпоредби и въвежда изискванията на европейското законодателство.
 
СИНДИКАЛНИЯТ ЛИДЕР В УМБАЛ - СТАРА ЗАГОРАПРЕДСТАВИ ПРЕД ДИРЕКТОРА ПРОЕКТ ЗА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Д-р Тодор Борисов, председател на Медицинска федерация към КТ "Подкрепа" в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора, е представил на директора проф. Йовчо Йовчев проект за Колективен трудов договор.  В ефира на БНР д-р Тодор Борисов заяви, че последният такъв договор е от 2010 година. Той очаква становище по КТД от директора и юристите на болницата, която е във фактически фалит със задължения от близо 23 млн. лева. По този повод Регионалната структура на синдиката ще има среща със зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов, който е депутат от Старозагорския избирателен район.
Този месец персоналът на отделенията по пулмология, нефрология и инфекциозни болести, както и клиниките по неврологични заболявания, детски болести и акушеро-гинекологичната, е получил едва 50% от месечните си заплати. В разговор с изпълнителния директор проф. Йовчев е обещал до края на февруари за изплати всички дължими суми на работещите в университетската болница.
 
СЪЗДАВАТ ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР В ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ
Столична община планира да създаде диабетен център в общинската Пета многопрофилна болница, информира Zdrave.net. Това стана ясно на днешното заседание на здравната комисия към Общинския съвет. Съветниците гласуваха да се стартира процедурата по създаване на диабетния център към отделението по "Еднокринология и болести на обмяната" като предстои решението да бъде гласувано и на заседание на Общинския съвет. Планира се диабетният център да стане най-големият в София, след като бяха слети Медицински център "Св. Лука" и ДКЦ 17.
В Пета МБАЛ ще бъде провеждана профилактика и скрининг за диабет, като особено внимание ще се обръща на пациентите за скрит диабет, контрол на заболяването и обучение на инсулинозависимите пациенти, както и лечение на усложнения.
Максималната сума, която е необходима за създаването на центъра, е 100 000 лв., стана ясно още по време на заседанието на комисията.
 
ЗАМ.-МИНИСТЪР БОЙКО ПЕНКОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЗРАЧНОСТ
Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Бойко Пенков за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съобщи Zdrave.net. Досега тези функции изпълняваше магистър фармацевт Лидия Нейчева в качеството ? на заместник-министър.
Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Състои се от 15 членове, включително председател и заместник-председател. Поименният състав на комисията се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Жалби срещу решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се подават до Комисията по прозрачност чрез Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.
 
ЛЕКАРИ ПРИЗОВАХА ДЕПУТАТИТЕ В ОТКРИТО ПИСМО  ДА НЕ РАТИФИЦИРАТ ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
Утвърдени български специалисти в различни области на медицината излязоха с открито писмо до премиера, председателя на парламента и президента, в което призовават Народното събрание да не ратифицира т.нар. Истанбулска конвенция, съобщи Dariknews.bg.
Основният им мотив е, че навлизането на джендър идеологията, залегнала в документа, ще задълбочи още повече демографската криза в страната. Пред Дарик професорът по клетъчна биология д-р Георги Чалдъков заяви, че според официалните статистически данни в България на ден умират по 294-ма души.
Джендър образованието ще деформира сексуалната идентификация на децата ни. На фона на високата смъртност и ниската раждаемост, това ще задълбочи и без това негативните демографски процеси, убеден е д-р Чалдъков. Джендър идеологията ще доведе и до морална криза, убедени са още лекарите, подписали се под откритото писмо с призив Народното събрание да не ратифицира Истанбулската конвенция.
По данни на Световната здравна организация България е на първо място в света по смъртност от мозъчни инсулти, миокардни инфаркти и рак. Според официалната статистика у нас от тези и други болести през 2016 г. са починали 107 580 българи, а са се родили значително по-малко деца - 64 984.