Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ СЕ СРЕЩНА
СЪС ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ
 
 
В срещата, провела се на 18 ноември 2010 г.,  от страна на БАПЗГ взеха участие проф. д-р Станка Маркова -  председател на УС на БАПЗГ, Милка Василева - заместник председател, Дафинка Коцева - главен секретар и Мария Балевска - завеждащ "Връзки с обществеността".
Проф. Маркова запозна министър Константинов с най-наболелите въпроси, за чието решаване ръководството на съсловната организация настоява от години.  Подробно бяха обсъдени проблемите, свързани с образованието и с Наредбата за компетенциите, която е внесена  от БАПЗГ в Министерството на здравеопазването преди повече от пет години, но по необясними причини не е прието и до днес. 
Здравният министър заяви, че е запознат с трудностите, които срещат професионалистите по здравни грижи и ще съдейства за решаването на най-неотложните и важни за тяхната нормална работа проблеми. Той подчерта, че безспорно едни от тях са свързани с обучението на кадрите и приемането на Наредбата за компетенциите.
 
                                                        Пресцентър