Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (02.02.2018)
 
3613 МЕДИЦИ СПЕЦИАЛИЗИРАТ У НАС
Към момента общият брой на медиците у нас, които специализант по Наредба № 1 на МЗ е 3613. Това стана ясно от отговор на Министерство на здравеопазването до Zdrave.net, свързан с броя на обучаващите се млади лекари у нас и  готовността на МЗ за промени в наредбата, целящи по-добри условия за специализация.
От здравното ведомство уточняват, че тези специализанти са на различен етап от своята специализация,  като по клинични специалности се обучават (тези, при които се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи) 2 960. През 2017 г. 1067 специализанти са започнали обучение по реда на наредбата. За януари 2018 г. са обявени 51 места за лекари-специализанти и 19 места за медицински сестри-специализанти, сочат още данните на ведомството.
От МЗ поясняват, че обявените свободни длъжности за специализанти по клинични специалности не изчерпват местата за специализанти, тъй като обучение по клинични специалности може да се извършва и по реда на чл. 13 на Наредба № 1 - въз основа на договор между лечебни заведения, които нямат положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, но желаят да обучат свой служител и бази за обучение. В тези случаи не се обявяват места за специализанти.
Също така местата за специализанти по неклинични специалности, специалност "Обща медицина" и специалности за лица с професионална квалификация "Лекар по дентална медицина", които се определят от ректора на висшето училище или определено от него длъжностно лице, се обявяват на интернет-страницата на съответното висше училище.
От МЗ обясняват, че към момента се обсъждат изменения и допълнения на наредбата за специализациите и след вътрешноведомствено съгласуване предвидените промени ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.  
 
СПЕШНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ТЪРСЯТ 37 ПАРАМЕДИЦИ
Центровете за спешна медицинска помощ у нас са обявили 37 свободни места за парамедици за 2018 година. Това съобщи здравният министър Кирил Ананиев по време на вчерашното заседание на парламентарната здравна комисия в отговор на въпрос на депутата от ДПС д-р Нигяр Джафер, информира Zdrave.net.:
Министър Ананиев  уточни, че обучението на парамедиците у нас се провежда в три степени на квалификация, вследствие на което те ще осъществяват дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка на състоянието на пациента, поддържане на жизнените функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Самото обучение се провежда в 20 лицензирани центъра в страната, като два от тях са разкрити на територията на лечебни заведения - ЦСМП-София и УМБАЛ-Русе.
По програма на Министерството на труда и социалната политика 46 парамедици са назначени в спешните центрове в Кърджали, Пловдив, Разград, Смолян и Търговище, информира още Ананиев. За тях е осигурено заплащане за период от шест месеца чрез програмата, уточни той.
"Ние ще подкрепим активно политиката за увеличаване на броя на парамедиците и тяхната реализация", категоричен бе Ананиев.
 
ЕКСПЕРТИ НА МЗ ЩЕ ОКАЗВАТ МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ОБЩИНИТЕ
С един месец разполага здравният министър Кирил Ананиев, за да представи нова методика за финансиране на общинските  болници. Срокът му бе даден от депутатите в парламента по време на петъчния дебат за състоянието на общинското здравеопазване , информира Clinica.bg.
"Дебатът за общинските болници е важен и необходим, за съжаление много закъснял. Общинските болници имат своето място в лечението на българските граждани. Освен това, за да водим разговор за тях днес, значи имат проблеми - структурни, управленски, кадрови, финансови. А в много от случаите тези проблеми са комплексни", изтъкна министър Ананиев пред депутатите. Той обясни, че през последния месец се е срещнал с представители  на Националното сдружение на общините в Република България и  Националното сдружение на общинските болници.
"Ние се разбрахме какво може да постигне всяка една от страните. Аз като министър на здравеопазването поех ангажимента да направя пълен анализ на бюджета на МЗ и всички възможни целесъобразни икономии да бъдат насочени към увеличаване на средствата от 28,5 млн. лв. по методиката за финансиране на общинските болници", обясни министър Ананиев. Втората тема, която е била дискутирана, е възможността да се използват всички възможни механизми, които позволяват провеждането на  преговорен процес за Националния рамков договор 2018, за да бъдат  решени част от проблемите, които са свързани с общинските болници. В това число и част от цените на клиничните пътеки, с акцент върху  профилактиката, детското и майчиното здравеопазване. 
Министър Ананиев е поел ангажимент експерти на МЗ да оказват при нужда  методическа помощ на всички общински ръководства с цел оптимизиране и преструктуриране на  работата на общинските болници.
Към края на миналата година неразплатените разходи на общинските болници възлизат на 98 млн. лв, в това число 43 млн. лв. просрочени задължения към кредиторите.
 
РАЗРАБОТВА СЕ НОВ МОДЕЛ НА УПРАВРЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ У НАС
В  рамките на няколко месеца ще бъде  разработен нов  модел за регистриране, функциониране, управление и финансиране на медицинската помощ. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев по време на петъчния парламентарен контрол, , информира Clinica.bg. По думите му този модел трябва да промени или измести сега съществуващия. След като моделът бъде готов, МЗ ще инициира обсъждане с всички институции, които са заинтересовани - експертите на правителството, комисиите в Народното събрание, съсловните организации.
"Тогава, когато хората повярват на този модел, ще изготвим съответните законодателни промени. Дай Боже те да бъдат готови до есенната сесия на парламента и да подготвим системата да работи по новия механизъм от 1 януари 2019 г. Ако времето не ни стигне, ще направим всичко възможно да влезе в сила от 1 април 2019 г, когато трябва да влезе НРД за следващата гонина", каза министър Ананиев. По думите му моделът, който съществува от 1999 г., е напълно изчерпан и не може да бъде възстановен със странични и палиативни мерки.  
 
МЗ ПУБЛИКУВА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Здравното ведомство е публикувало на сайта си наредба за утвърждаване на медицински стандарт  по гастроентерология , информира Zdrave.net.
Предложени са промени за нивата на компетентност, които се отнасят главно за броя и квалификацията на персонала. Въвежда се ново изискване във II ниво на компетентност по отношение минималния брой лекари - от 4-ма на 3-ма, от които 2-ма да бъдат със специалност " Гастроентерология". От тях минимум един трябва да има квалификация по абдоминална доплерова ехография и един с второ ниво интервенционална горна и долна ендоскопия. По този начин се облекчава изискването за брой на персонала, без да се намаляват изискванията към квалификацията.Ново изискване се въвежда и в III-то ниво на компетентност по отношение минималния брой лекари - от 6-ма на 5-ма, и на специалистите по гастроентерология - от 4-ма на 3-ма. Дейности по отношение на пациенти с гастроентерологични заболявания могат да се осъществяват като част от дейността на отделение/клиника от съответното или по-високо ниво на компетентност по медицинската специалност "Вътрешни болести", е записано още в документа. Дава се възможност за съвместно ползване на определено оборудване и структури в болницата или в населеното място или въз основа на сключен договор с друго лечебно заведение.
 
ЛЕКАРИТЕ ОТ ТЕЛК И НЕЛК ЩЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ И ИЗВЪН ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ
Лекарите от съставите на ТЕЛК и НЕЛК ще могат да упражняват професията си и извън експертните комисии. Това става възможно с приетите на второ четене от парламентарната здравна комисия промени в Закона за здравето, внесени от депутати от "Обединени патриоти" , информира Zdrave.net.
Отпада съществуващата към момента абсолютна забрана членовете на Териториалните експертни комисии, както и тези на Националната експертна лекарска комисия да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност. По този начин ще се даде възможност при извършване на медицинската експертиза в съставите на комисиите да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност, се отбелязва в мотивите към законопроекта. Основната цел на предлаганите промени е преодоляване на проблема, свързан с липсата на специалисти, които имат желание да работят в системата на медицинската експертиза. В резултат на действащото в момента ограничение над 85% от работещите в 72-те комисии на ТЕЛК експерти са навършили пенсионна възраст, а тези, които са под 50 години, са малко.