Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БАПЗГ БЕ УТОЧНЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ
ПО ДРУЖЕСТВА И РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ
 

На 16 октомври т. г. в офиса на БАПЗГ в столицата се проведе Национален съвет, основна тема на който бе предстоящото провеждане на отчетно-изборни събрания по дружества и регионални колегии. Бяха припомнени основни уставни изисквания, като например това, че неплатилите членския си внос за  6 месеца, нямат право да бъдат избирани за делегати и да участват в отчетно-изборните събрания.
Проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, изнесе подробна информация за дейността на ръководството през отчетния период. Тя се спря и на предстоящите срещи с новия министър на здравеопазването -  за поредно обсъждане на най-неотложните проблеми на съсловието. Проф. Маркова информира и за направеното по отношение на някои законодателни промени, за постигнатото във връзка с обучението и квалификацията на кадрите. Присъстващите бяха запознати и с възможността за застраховане на професионалната отговорност.
Бе взето решение следващият Национален съвет на БАПЗГ да се проведе на 11 декември т. г. 
Пресцентър