Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (04.01.2018)
 
БЛИЗО 50% ОТ СЕСТРИТЕ У НАС СА ПЕНСИОНЕРКИ
Повече от половината от медицинските сестри са пенсионерки. Това каза специално за Clinica.bg Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Статистиката сочи, че общо на тази длъжност в България има 26 000 души. През година обаче 26% от работещите ще се пенсионират, а други 22%, които все още практикуват професията, са на възраст над 65 години. Ако и те решат да се пенсионират, системата буквално ще бъдат парализирана, предупреждава Василева.
От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи очакват среща със здравния министър Кирил Ананиев, на която да се посочат конкретни мерки за решаване на този проблем.
От здравния сайт припомнят, че БАПЗГ даде 100 дни кредит на доверие на здравния министър Кирил Ананиев. Медицинските сестри и акушерки очакват от министър Ананиев и екипа му реални действия по отношение на исканията си, които предявиха в началото на зимата в открито писмо до властта у нас. Сред тях са стартово възнаграждение за всеки специалист по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати за страната или 1530 лв. за 2018 г. Също така въвеждане на диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация и приемане на стандарти по здравни грижи с ясен регламент за нужния брой медицински сестри, акушерки, фелдшери и лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти в болничната и извънболничната помощ, в детското и училищното здравеопазване.
 
ПРАВЯТ РЕГИСТЪР НА ИЗЛЪЧВАЩИТЕ СТАНЦИИ
Обектите със съоръжения, които излъчват електромагнитни вълни, част от електронната съобщителна мрежа, ще бъдат под прекия контрол на Министерството на здравеопазването, съобщи Clinica.bg.
Информацията за излъчванията пък ще бъдат достъпни за гражданите чрез публична база данни със свободен достъп. Това предвиждат промени в Наредба №9 за условията и реда за създаването и поддържането на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), публикувани на сайта на здравното ведомство. В регистъра ще бъдат включени базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други подобни. Всеки гражданин ще има право да получи информация за нивата на електрическите, магнитните и електромагнитните полета, без да е необходимо да доказва конкретен интерес, уточняват от Министерството на здравеопазването.
"Базата данни ще има публично достъпна част и ще включва списък на обектите с излъчващи съоръжения, тяхното местоположение, информация относно извършените 
измервания на нивата на електромагнитното излъчване и респективно служебна част за органите на държавния здравен контрол", уточнява ведомството в мотивите към проектопромените.
Базата данни ще подобри мониторирането на излъчващите съоръжения и ще позволи на здравните инспекции да упражняват по-качествен контрол върху тях, за да не се допускат рискове за здравето на населението, обобщават от МЗ.
 
ЛЕКАРИ НАСТОЯВАТ ЗА ТРИМЕСЕЧНО ОТЛАГАНЕ ЗА ОТЧИТАНЕТО НА КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ПАЦИЕНТИ-ПЕНСИОНЕРИ
С три месеца да се  отложи изискването общопрактикуващите и денталните лекари да отчитат пред НЗОК касовите бележки за осъществените прегледи на пенсионерите. За това настояват от Българския лекарски съюз при започналите вчера разговори, касаещи Националния рамков договор, информира Zdrave.net. като се позовава на съобщение на Българския лекарски съюз.
От съсловната организация настояваха да отпадне текста в Закона за здравното осигуряване, който засяга общопрактикуващите и денталните лекари и е свързан с потребителската такса за пенсионерите. С него се вменява на лекарите да отчитат пред НЗОК всяка касова бележка от преглед на пенсионер заедно с всички останали документи, които към момента предоставят на осигурителната институция, за да получат разликата между заплащаното от пенсионерите за преглед - 1 лв., и стойността на потребителската такса за останалите пациенти - 2.90 лв.
Поради законовата обвързаност и тежест на постановлението на срещата се взе решение за отлагане отчетността на касовите бонове с три месеца, докато се намери възможност за автоматично отчитане през софтуерната система на лечебните заведения, изтъкват от БЛС. По отношение на медико-диагностичните дейности е взето решение отчетността да се извършва по досега действащия ред.
Поради ограничения ресурс от време, с който заинтересованите страни разполагат за изработване на НРД 2018 г., от НЗОК са декларирали категорична готовност, че всяко едно постигнато консенсусно решение, изискващо промяна в нормативен документ, ще бъде отразено по най-бързия начин в наредбите, така че процесът за стиковане на предложенията да бъде максимално оптимизиран и улеснен, уточняват още от БЛС.

ТРАНСПЛАНТОЛОЗИ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ  В ЧУЖБИНА
Всеки лекар с професионален опит в областта на трансплантологията ще може да се включи в Комисията за лечение в чужбина, когато се разглежда случай на пациент с нужда от трансплантация зад граница. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина, публикувани на страницата на МЗ за обществено обсъждане, информира Zdrave.net.
До момента при подобен случай в заседанията трябваше задължително да участва националният консултант по трансплантология, на мястото на друг член от Комисията. Това обаче възпрепятства разглеждането на заявления за трансплантации в случаите, когато националният консултант отсъства.
"С осигуряването на възможност Комисията за лечение в чужбина да се подпомага и от друг лекар с професионален опит в областта на трансплантологията ще се обезпечи бързината на производството и непрекъсваемостта на работа на комисията. В същото време с участието на различни специалисти в областта на трансплантологията ще се осигури максимална обективност и професионална прецизност в зависимост от вида на органната трансплантация", се посочва в мотивите към промяната.
Според МЗ, с приемането на проекта на наредбата ще се осигури по-голяма оперативност при спазване на принципите на достъпност и своевременност и цялостно изпълнение на терапевтичните алгоритми, гарантиращи безопасност и качество на лечение.