Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ  ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА БЯХА ОБУЧЕНИ ПО ПРОЕКТ  "ДЕЦАТА С ДИАБЕТ НЕ СА РАЗЛИЧНИ"
 
 
Проектът "Децата с диабет не са различни"  е насочен към обучение на всички фактори, които имат отношение към детето с диабет: семейство, медицински сестри в детски ясли, детски градини и  училища, лични лекари.  Организатор на проекта, който се провежда под егидата на Министерство на здравеопазването, е Националната асоциация на децата с диабет. 
В продължение на два месеца с помощтта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи  и с активното участие на нейните регионални колегии по места, в 18 областни центрове  са били обучени 1250 медицински сестри, работещи в детските ясли и градини, и в училищата. Лектори са били висококвалифицирани ендокринолози от университетските клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Обучението е било в два модула - теоретична и практическа част, която включва придобиване на умения за съвременна инсулинова терапия и контрол (измерване на кръвна захар, поставяне на инсулин, работа с инсулинови помпи и инсулинови писалки). Целта на тези курсове, според организаторите, е да се осигури постоянно и компетентно  наблюдение на децата с диабет в една особено трудна за тях възраст, както и да се предотвратят евентуални остри усложнения.
На специална пресконференция, състояла се в Министерство на здравеопазването на 23 юни т. г., за резултатите от това обучение говориха  Елисавета Котова, председател на Национална асоциация на децата с диабет и доц. Калинка Коприварова, национален консултант по детска ендокринология. В пресконференцията взе участие и Нели Славова, главен експерт по продължаващо обучение в БАПЗГ. Тя обясни, че медицинските сестри, участвали в тези курсове, получават удостоверение за кредитни точки.
                                                Пресцентър