Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (31.10.2017)
 
ПАЦИЕНТИ СЕ ОБЯВИХА СРЕЩУ МОРАТОРИУМА НА НЗОК
ЗА ИНОВАТИВНИ ЛЕКАРСТВА
Обявеният от НЗОК мораториум за 2018 г. за иновативни лекарства и терапии и нови лечебни заведения реално обрича хиляди пациенти с тежки хронични заболявания на неадекватно лечение. Това заяви днес пред журналисти председателят на "Български пациентски форум" Иван Димитров, информира Zdrave.net.
"Засегнати от това решение на НЗОК са пациентите с хронична лимфоцитна левкемия, идиопатичната белодробна фиброза, остра лимфобластна левкемия, пациенти с умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит, хормонално позитивен/ ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация, пациенти с бъбречен ангиомиолипом, пациенти с астма, които въпреки осъществяваното досега лечение продължават да имат астматични симптоми, пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб", уточни Иван Димитров.
Според лекари спирането на реимбурсацията на иновативните лекарства със сигурност означава смъртна присъда, защото за да стигнат до тях пациентите със сигурност всички други варианти за тях са изчерпани.
Председателят на Български пациентски форум заяви, че ако Комисията по бюджет и финанси в НС приеме бюджета на НЗОК за следващата година, ще сезира европейските институции за дискриминация на пациентите в България.
 
КАБИНЕТЪТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА НЗОК
Правителството одобри вчера законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената пресслужба.
Здравноосигурителните приходи са в размер на 3 818 478,0 хил. лв., от които 2 556 292,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 262 186,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.
Разчетените средства за здравноосигурителни вноски в размер на 2 556 292 хил. лв. са с 276 562 хил. лв. повече в сравнение със същите през 2017 г. Разходите и трансферите са в размер на 3 859 978 хил. лв., в това число разходи в размер на 3 858 395 хил. лв., което е с 409 633 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:
За медицински дейности - 2 337 060,7 хил. лв., в т. ч: първична извънболнична медицинска помощ - 207 200 хил. лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно/амбулаторно наблюдение) - 222 300 хил. лв., медико-диагностична дейност - 83 000 хил. лв., болнична медицинска помощ - 1 824 560,7 хил. лв. За дентални дейности - 157 000 хил. лв. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 1 098 000 хил. лв. Тук се включват здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната - 718 000 хил. лв.; лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 282 000,0 хил. лв.; медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 000 хил. лв., гласи съобщението от пресслужбата на Министерски съвет.
В сферата на денталната помощ е заложено осигуряване на 6,5 млн. броя дентални дейности, което е с 2,6 млн. повече от предходната година.
Заложеният в проекта резерв за 2018 г. е в размер на 114 554,3 хил. лв., което представлява 3% от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване. В хода на 2018 г. с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания, уточняват от МС.
С проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване.
 
Д-р Иван Кокалов:
ПАРИТЕ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНОСЛАБИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ЗДРАВНАТА КАСА
Фондът от 5 млн. лева, отделен за болнично лечение на социалнослаби пациенти, които не са  здравноосигурени, да се прехвърли към НЗОК. За това настоява представителят на КНСБ в Надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов, информира Zdrave.net.
"Тези пари идват от Министерство на труда и социалната политика, но правилата, по които ги дават, предполагат тези 5 милиона лева там си и остават. Ако искаме да решим проблема, просто тези пари трябва да дойдат в НЗОК", изтъква пред надзорниците на заседанието им от 16 октомври т. г. д-р Кокалов.
Той дава пример за крайно завишените според него критерии за заплащане на лечението със ситуация, при която даден човек няма собственост, нито жилище, но има стар автомобил, който е на 20 години "и те казват - имате кола, нямате право да ви платим".
Според колегата му Теодор Василев, който пък представлява КТ "Подкрепа" в надзора на НЗОК средствата трябва да останат към социалното министерство, откъдето в момента се отпускат. "Тъй като минава по линия на социалното осигуряване,  има критерии за социално слаби, които имат  нужда да бъдат подпомогнати", посочва Василев и отбелязва, че в здравната касата подобни критерии няма и "ще плащаме наред".
Според д-р Кокалов обаче проблем с критериите не би възникнал. "Ние електронно ще питаме НОИ, НАП - плаща ли данъци този човек, води ли се безработен. Има имуществен регистър ", аргументира се той. Според него "не е работа на социалното министерство да се занимава със здравни дейности.
 
СПЕЦИАЛИСТИ ЗАПОЗНАВАТ УЧЕНИЦИ В ПЛОВДИВ С БОЛЕСТИТЕ ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ
Специалисти от Центъра за кожно-венерически заболявания в Пловдив изнасят беседи пред ученици в града за болестите предавани по полов път, сред които е и ХИВ заразата, съобщи Trud.bg. Здравната образователна кампания е стартира на 23 октомври и ще продължи до края на ноември т. г. Ще бъдат обхванати 5700 ученици от VI до XII клас в 12 учебни заведения.
Идеята за здравно образование в училище е на Общинския съвет в Пловдив, който е приел за целта специална програма с конкретни теми и график на срещите между лекторите и подрастващите. Специалистите ще акцентират за застрашителния обхват на болестите, предавани по полов път, симптомите на тези заболявания и превенцията срещу тях.