Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
  НА КРЪГЛА МАСА В ПАРЛАМЕНТА БЯХА ОБСЪДЕНИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ
 
 
Под патронажа на заместник-председателя на 41-то Народно събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов на 22 юни т. г. в зала "Изток" на Парламента се проведе кръгла маса на тема: "Реалност, предизвикателства и перспективи пред професионалистите по здравни грижи в България".
В дискусията, организирана от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, взеха участие представители на Комисията по здравеопазване, на министерствата на здравеопазването, на образованието и науката, на труда и социалната политика, както и на съсловните и пациентските организации, висшите медицински училища и др.
При откриването на кръглата маса д-р Лъчезар Иванов каза, че отдавна е трябвало да се предизвика подобен форум, тъй като професионалистите по здравни грижи имат ключово значение за развитието на здравната система, а за съжаление броят им е критично нисък и се наблюдава  тенденция към  траен отлив от професиите, свързани със здравните грижи. Проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, също подчерта, че сестринството е  в дълбока криза. Това, според нея, се дължи на неразбирането, проявено към проблемите на професионалистите по здравни грижи от редица управляващи. Според нея, въпреки усилията на ръководството на БАПЗГ да обясни какви щети ще се нанесат на здравеопазването, ако кадрите продължат на напускат страната, не са се взели необходимите мерки, което е довело до реалната опасност в бъдеще някои лечебни  заведения да затворят врати, поради липса на медицински сестри, лаборанти, акушерки и т. н. (Публикуваме целия текст на изнесената от проф. Станка Маркова информация по-долу).
В последвалата оживена дискусия представителите на министерствата изказаха готовност да работят съвместно с БАПЗГ за решаването на най-неотложните въпроси. От своя страна председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов  пое ангажимент да сформира работна група за изготвяне на необходимите законодателни промени.
 
ДОКЛАД НА ПРОФ. МАРКОВА