Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (15.10.2017)
 
В КЪРДЖАЛИ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪВЕТА НА ГЛАВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
На 14 и15 октомври 2017 г.  в Кърджали се проведе Национална среща на Съвета на главните медицински сестри към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). За срещата бяха поканени освен членовете на НСГС и главни сестри на Университетските болници, Военномедицинска  академия и нейните структури в страната, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и други водещи лечебни заведения в различни градове. Форумът мина под мотото: "Инвестициите в сестринството - инвестиции в здравето на нацията".
Председателят на БАПЗГ Милка Василева поздрави участниците в срещата и засегна въпроса за нарастващите отговорности на професионалистите по здравни грижи и ниските възнаграждения, които се отразяват зле на мотивацията на млади хора, а много сестри заминават да търсят късмета си в чужбина.  бяха поставени редица актуални въпроси. Сред тях и необходимостта от издигане на имиджа на съсловието в обществен план.
Присъстващите на форума чуха интересни презентации на различни теми.
Изпълнителния директор на МБАЛ - Кърджали доц. д-р Тодор Черкезов, дм под чийто патронаж се реализира срещата, изнесе презентация на тема: "Сестринството - реалност и бъдеще". Той посочи основните предизвикателства, с които трябва да се справя  съсловието днес: увеличаване на професионалното натоварване на професионалистите по здравни грижи и твърде бавно нарастване на трудовите възнаграждения, застаряване на населението и необходимост от пренасочване на част от професионалистите към хората от третата възраст и пациенти с хронични заболявания, обслужване на мултинационални и мултиетнически контингенти и пациенти с неизвестен здравен статус, динамично развитие на медицинската наука и иновациите, изискващи непрекъснато повишаване на професионалната квалификация, необходимост от инициативи за промоция на здравето и др. 
Изключително интересна и полезна беше и презентацията на проф. д-р Бианка Торньова, дп - ръководител на Секция  "Медицинска педагогика  и психология" при Катедра "Управление на здравните грижи" към ФОЗ на Медицински университет Пловдив. Тя говори за Бърнаут синдрома в сестринската професия като даде препоръки за профилактика и разпознаване на симптомите на този синдром, известен като Синдром на изпепеляването.
Презентацията на Нели Славова, главен експерт "Продължаващо обучение" в БАПЗГ, че насочена към продължаващото обучение и сертифицирането на професионалистите по здравни грижи. Тя припомни новостите в нормативната уредба, според които всяка по-висока степен на професионална квалификация би трябвало да води до получаване на допълнително заплащане към трудовото възнаграждение. Експертката направи подробен преглед на организираните от регионалните колегии на БАПЗГ обучения за периода юли 2006 - септември 2017 г. Проведени са общо 400 мероприятия, в които участие са взели 32 993 професионалисти по здравни грижи. Първенец по обучения е Регионална колегия - София - ръководството на колегията е организирало 59 мероприятия, в които са се включили 6625 ПЗГ. РК Варна се класира на второ място с 54 мероприятия и 5515 участници.