Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.09.2017)
 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 95 ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕСТА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, ФАРМАЦЕВТИ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ
Правителството одобри допълнително 95 места за субсидирано от държавата обучение на студенти по специалностите от регулираните професии "Фармация", "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Кинезитерапия" за учебната 2017/2018 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Местата ще бъдат разпределени между Медицинския университет в Плевен, където се откриват още 15 места за фармацевти, и Югозападния университет "Неофит Рилски", в който допълнителните места са за специалностите "Акушерка" - 12, "Медицинска сестра" - 30, и "Кинезитерапия" - 38.
Исканията са на академичните ръководства на висшите училища.
Допълнителният прием има за цел да създаде възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването и по този начин да се намали недостигът и да се удовлетвори увеличеното търсене на медицински кадри в съответните региони на страната.
 
ОБЯВИХА ТЪРГА ЗА ЕХОГРАФИ В 33 АГ КЛИНИКИ
Точно 2 133 348 лв. без ДДС ще плати Министерството на здравеопазването, за да осигури 2D и 3D ехографи в 33 АГ клиники в страната. Парите се осигуряват от Норвежкия финансов механизъм и механизма на европейското икономическо пространство, а обществената поръчка за доставката и инсталирането на апаратурата вече е факт, съобщи Clinica.bg.
Търгът се обявява в условия на спешност, тъй като крайният срок за изпълнението й е 31 декември 2017 г., става ясно от публикуваното обявление. Крайният срок за подаване на оферти също е кратък - до 17:30 ч. на 25 септември. Пликовете ще бъдат отворени още на следващия ден, а едно от изискванията към кандидатите е предложенията им да останат валидни поне 3 месеца след депозирането им в Министерството на здравеопазването.
 
НЗОК ЗАЛАГА НОВ МОДЕЛ ЗА ОТСТЪПКИ НА ЛЕКАРСТВАТА
Нов модел за отстъпки на лекарствата към касата е заложен в проекта за изменение на наредбата, регулираща условията и реда за заплащане на лекарствени продукти в хуманната медицината, информира Zdrave.net.
Моделът е приет на днешното заседание на Надзорния съвет на фонда и се очаква скоро да бъде публикуван за обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването, съобщи след края на днешното заседание на НС председателят му Кирил  Ананиев. В него е заложено допълнителната отстъпка за лекарствата да зависи от размера на надвишаването на договорените прогнозни годишни разходи на НЗОК за съответния медикамент. В новия проект е отпаднало изискването за минимален размер от 10% отстъпка за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък. Занапред договарянето на отстъпката за тях ще се извършва на база направената оценка на здравните технологии.
Ключов момент в предложените промени касае отстъпките за различните приложения на един и същи медикамент. В доклад към проекта за изменения на наредбата на управителя на НЗОК проф. Камен Плочев се посочва, че се предлага оценката на здравните технологии да се извършва за всяко от терапевтичните показания на лекарствените продукти. Така Здравната каса ще може да договаря и различен размер на отстъпки за различни терапевтични показания на медикамента, тогава когато това е приложимо.
 
МЗ СЪЗДАДЕ РЕГИСТЪР НА ОБЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Министерство на здравеопазването създаде регистър на обявените места за специализации от лечебните заведения, съобщиха от пресцентъра на МЗ.
До момента лекарите бяха принудени да търсят необходимата им информация през електронните страници и администрациите на лечебните заведения. След разпореждане на здравния министър Николай Петров на всички акредитирани за провеждане на специализации лечебни заведения е вменено да подават актуална информация за обявените при тях места, които администратор публикува в регистъра на МЗ.