Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
14-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЕСТРИНСКИ И АКУШЕРСКИ АСОЦИАЦИИ
И СЗО СЕ ПРОВЕДЕ У НАС
 

В столичния хотел "Принцес" на 29 и 30 април т. г. се проведе 14-та  редовна годишна среща на Европейския Форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО. Решението за това е взето още преди две години, след сериозен анализ на постиженията на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в организационен аспект и като активен защитник и изразител на интересите на съсловието.
В изпратеното до участниците във форума приветствие д-р Лъчезар Иванов - заместник председател на Народното събрание и  председател на парламентарната Комисия по здравеопазване казва:  "Радостни сме, че можем да се обърнем към вас и вашите гости като професионалисти от най-високо ниво в сферата на здравните грижи. И да изкажа задоволството си от факта, че България е избрана за домакин на този форум. Това е висока чест не само за БАПЗГ, но и за нашата страна.  Използваме възможността да подчертая, че високо оценяваме вашата роля като професионалисти и партньори и сме убедени, че и в бъдеще във ваше лице винаги ще имаме един достоен партньор в подобряването на българското здравеопазване."
Проф. д-р Анна-Мария Борисова, министър на здравеопазването, която присъства лично на откриването на форума, показа завидни познания за историята на сестринството, за неговата основателка Флорънс Найтингейл  и на сегашните проблеми на съсловието у нас.  "Аз съм щастлива, че съм сред вас, тъй като години наред като лекар работя с медицински сестри и познавам проблемите им" - каза министър Борисова. 
Доц. д-р Атанас Щерев, който като председател на Комисията по здравеопазване в 39-то Народно събрание изигра решаваща роля за приемането на Закон за съсловната организация на професионалистите по здравни грижи, каза: "В моята 40-годишна практика като лекар съм се убедил, че добрата медицинска сестра и акушерка е един безценен камък, който трябва да се пази като зеницата на окото, че трябва да я задържим във всяко лечебно заведение, където работи."
Приветствия към участниците във форума поднесоха още представители на Факултета по обществено здраве към МУ-София, Българския лекарски съюз, пациентските организации и др. Съветникът по въпросите на сестриството и акушерството към СЗО Бенте Сивертсен се обърна към присъстващите с думите:
" Щастлива съм да съм в България. Зная, че организацията на такава среща е една не лека задача, но домакините са се справили с нея много добре. Бих искала да ви информирам, че вчера имахме възможността да работим с 80 български медицински сестри и 50 акушерки. Дискутирахме  редица въпроси, включително и тези на продължаващото професионално обучение. Разбрахме, че кариерното развитие за българските сестри и акушерки среща трудности,  че най-сериозният проблем  за тях е липсата на мотивация у младите хора да учат за тези професии. Затова направихме един малък каталог с предложения как да се повиши мотивацията. Вярваме, че в бъдеще в България ще се създадат добри възможности за кариерно развитие. Надяваме се също така да се направят необходимите промени в образователната система, касаещи сестринството и акушерството. За целта трябва да се осъществи добра колаборация между обучаващите институции, съсловната организация и здравните заведения, където обучаващите се ще проведат своята практика, а по-късно и ще работят."
Проф. д-р Станка Маркова благодари за поздравленията и добрите думи по отношение организацията на конференцията и пожела ползотворна работа на участниците в нея.
На 14-тата годишна среща бе направен анализ на резултатите от проучванията за внедряване на Мюнхенската декларация 2000, бе обсъден европейски проект за електронно здравно досие и бе направен преглед на Директива 36/2005, с оглед нейната ревизия през 2012 г.
/Европейският Форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО е създаден през ноември 1996 г. като обща  инициатива на европейските сестрински и акушерски асоциации и Европейското регионално бюро на СЗО, с цел подобряване на диалога между тях за постигане на по-качествени здравни грижи в Европа. Състои се от 37 членки -  национални сестрински и акушерски асоциации -  и представлява повече от 6 милиона медицински сестри и акушерки от Европейския регион, най-голямата професионална група в здравеопзаването./