Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (23.08.2017)
 
Д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС:
СТАНДАРТЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ЛЕКАРИТЕ И СЕСТРИТЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ГОТОВ ДО КРАЯ НА 2017 И ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПРЕЗ 2018
"Предоставили сме методика за остойностяване на  медицинския труд на Министерство на здравеопазването още през март тази година. Чест прави на министър Петров, че от всички досега, на които сме я представили, той е единственият, който откликва", каза пред Zdrave.net председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев, потърсен за коментар относно изразената готовност от ръководството на МЗ за създаване на единен стандарт за заплащане в сектора. Той обясни, че методиката е заимствана от френската и немската система, дава възможност за реално заплащане на медицинския труд и е напълно осъществима. Д-р Грозев се въздържа да посочи конкретни възнаграждения, като обясни, че в методиката са залегнали редица коефициенти и други фактори. Той изтъкна, че в остойностяването на клиничните пътеки отсъства понятието "труд". "Едва когато се остойности трудът на лекарите, медицинските сестри и всички останали участници в здравеопазването, бихме могли да говорим за сравнително реално остойностяване на медицинската услуга и реалните средства, които да влязат в системата на здравеопазването", подчерта и допълни, че в изработването на стандарта се очаква да се включат както експерти от БЛС, така и от Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика и други. "Хубаво е, че вече започва да се говори на висок глас по тази тема, но това трябва да се случи съвместно със съсловните организации", категоричен бе председателят на БЛС. По думите му стандартът за заплащането в системата може да бъде изработен до края на настоящата година, а прилагането му да стане факт от средата или края на 2018 г.
 
ГЛОБА ДО 4000 ЛВ. ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПРОДАВАТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА
Повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, предвижда проектът на нов закон за храните, който правителството предлага на Народното събрание за приемане. Целта на проекта е да се засили ефективността на контрола и да се повиши сигурността за потребителите, съобщиха от правителствената пресслужба.
С глоба или имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 4000 лв. се наказва този, който произвежда и продава храна или хранителна съставка в нарушение на закона. Същата глоба ще се налага и при използване на добавки, ароматизанти и разтворители, които не са разрешени, при производството на храни или са в по-високи от определените в европейските регламенти количества.
Със Закона се регламентират общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор.
Създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.
За първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние и се въвежда регистрация на превозните средства не само за транспортиране на храни от животински произход, а и на храни от неживотински произход - брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия, като се въвежда изискване за обозначаване със стикер, удостоверяващ регистрацията. Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, за които ще бъде създаден публичен национален регистър, който Българската агенция по безопасност на храните ще поддържа на интернет страницата си. Със Закона се забранява рекламата на генетично модифицирани храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца. Определят се условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни.
 
Зам. -здравният министър Лидия Нейчева:
РАБОТНА ГРУПА ЩЕ ПОДГОТВИ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ЗА СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА
Работна група към Министерство на здравеопазването ще подготви проект за наредба, която да регламентира състрадателната употреба на медикаменти. Това каза в интервю за програма "Хоризонт" на БНР зам.-здравният министър Лидия Нейчева. Тя посочи, че това би послужило най-вече на онкоболните и хората с редки заболявания. По думите й става въпрос за скъпи лекарства - някои са преминали клинични изпитания, но все още не са получили разрешение, други са лекарства "сираци". Нейчева уточни, че няма място за притеснение, тъй като става въпрос за включване на пациентите не във фазата на експеримента, а във фазата на търсене на ефект. От 13 години употребата на лекарства за състрадателна употреба се прилагат безплатно в Европа, изтъкна Нейчева. Тя уточни, че лекарите ще получават съдействие от страна на фирмите-производители.  Приложението на медикаменти за състрадателна употреба е регламентирано в Европейския съюз още през 2004 г, но у нас се реализира едва сега чрез подготвените промени  в Закона за лекарствата, каза председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. Той уточни че за първи път възможността тежко болни пациенти да получат терапия с лекарство, което още не допуснато на пазара, е била въведена в САЩ.
 
Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара:
САМО ФАРМАЦЕВТИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ОТВАРЯТ АПТЕКИ
С измененията в Наредба 28, която предстои да бъде окончателно приета от Министерство на здравеопазването, отпадат изключително много административни задължения пред аптеките и фармацевтите, каза пред Zdrave.net председателят на Националната аптечна камара Антон Вълев. "Наредбата се синхронизира с измененията в Закона за лекарствата в хуманната медицина и чисто експертните неща се възлагат на Изпълнителната агенция по лекарствата. Отпада административната част с тези изменения и се хармонизират две изменения на закона, които бяха приети преди време, сега вече влизат като текстове в наредбата", изтъкна той.  Става дума за Етичния кодекс на магистър-фармацевта и Добрата фармацевтична практика, които са разработени от Българския фармацевтичен съюз и влизат в сила със заповед на министъра на здравеопазването.
Вълев обясни, че отпада и изискването всички помещения в аптеките да имат пряка връзка. По думите му обаче най-големият и нерешен проблем пред българското законодателство е пълната либерализация по отношение на собствеността на аптеките. "В момента по нашия закон, всеки пълнолетен български или европейски гражданин, без никакво фармацевтично образование, може да бъде собственик на аптека. Което е пълен парадокс при положение, че фармацевтичната професия е една от шестте регулирани професии. Регулирана професия е правото и не може да имате адвокатска кантора, ако не сте адвокат, обаче може да имате аптека, ако не сте фармацевт", изтъкна Вълев. От името на Националната аптечна камара той заяви, че фармацевтичната дейност, която е по-правилно да се нарича аптечна, е елемент на държавната политика по здравеопазване и профилактика на населението и трябва да бъде регулирана по правилото на регулираните професии. "Това означава само фармацевти да имат право да отварят аптеки и да са мажоритарни собственици. Такъв е примерът в Унгария. 100% собственост на фармацевта пък са аптеките във Франция, Холандия и Дания. Там човек без фармацевтично образование няма право да притежава и 1% дял от аптечна фирма", изтъкна Вълев.
 
НАЦИОНАЛНИЯТ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БОЛНИЦИ
Правителството прие промени в решението си относно разходването през 2017 г. на част от преходния остатък от приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации, постъпил в бюджета на МОСВ до 31 декември 2012 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Средствата се управляват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и се използват за финансиране на енергийната ефективност на общински или държавни обекти в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и за насърчаване използването на електрически превозни средства от публичните институции.
Изменението цели чрез Фонда да се финансират проекти за енергийна ефективност и на сгради, собственост на еднолични търговски дружества със 100% държавно или общинско участие, които са лечебни заведения, или предоставят услуги от общ икономически интерес при условията на правото на Европейския съюз и българското законодателство (например пощи) и за тях няма предвидено друго частично безвъзмездно публично финансиране.
 
Мария Шаркова, експерт по медицинско право:
НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ЦЕНЗУРА НАД ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
"Предлаганите промени в правилника на Фонда за лечение на деца има добри предложения, които да осигурят прозрачност в разходването на публични средства, но други трябва да бъдат преосмислени." Това мнение изрази по програма "Хоризонт" на БНР експертът по медицинско право Мария Шаркова. Относно предложението Общественият съвет на Фонда да излъчва само един своя представител за комуникация с медиите Шаркова посочи: "Когато това се прави следва да се търси баланс между защитата на интересите на детето, което е много важно, но така че да не се установява цензура върху дейността на Обществения съвет. Защото да се осигури прозрачност върху дейността на един такъв орган, означава да дадем възможност на гражданското общество да контролира администрацията, а не администрацията да контролира гражданското общество. " Тя изрази надежда, че в хода на общественото обсъждане този текст би могъл за претърпи корекция.
Според Шаркова изключително важно е и родителите да бъдат да бъдат задължени да предоставят обратна информация на Фонда за лечение на деца.  
 
РАСТЕ БРОЯТ НА БОЛНИТЕ ОТ ХЕПАТИТ А В ЛОВЕЧ И ЛУКОВИТ
Само за една седмица в Луковит 17 деца се разболяха от хепатит А, като 9 от тях са се заразили от свои близки. Нови 5 случая на хепатит А са регистрирани и в Ловеч, информира програма "Хоризонт" на БНР.
Заболелите деца в луковитския квартал "Изток" вече са 80. Въпреки предприетите мерки от Регионалната здравна инспекция в Ловеч и общината в Луковит, която извърши дезинфекция на 59 къщи и дворове в квартала, разпространението на болестта продължава.  Първи случай е регистриран и в луковитското село Тодоричане.
 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОРГАНИЗИРА БЕЗПЛАТНО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
Безплатно училище за бъдещи родители и семейства, които отглеждат деца до 3-годишна възраст  организира Община Благоевград. Проектът се осъществява по Оперативна програма  "Регионално развитие" , информира Clinica.bg.
Специалисти от различни сфери ще представят разнообразни здравни теми всеки месец в зала №5 на кметството. Уроците ще са с продължителност един час и са отворени за всички, без предварително записване, уточняват от местната администрация.
Първата лекция ще проведе педиатърът д-р Славова на 24 август 2017 г. от 10:00 ч. сутринта. Темата е "Първи грижи за новороденото, с основен акцент върху кърменето..
Подробна информация за графика и темите на училището за родители може да се намери на сайта на общината.