Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (10.08.2017)
 
30 ДУШИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ВОЕННА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "ВОЕНЕН ЛЕКАР"
10 са първокурсничките, които бяха класирани за новата специалност "Военна медицинска сестра".  Приетите в специалност "Военен лекар" са 20 - 16 жени и четирима мъже. Първият им учебен ден ще бъде на 18 август 2017 г., съобщиха от Военномедицинска академия. Подобно обучение се провежда за първи път в България чрез тристранен проект за сътрудничество между Военномедицинска академия, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Обучението ще се провежда в редовна форма едновременно в трите учебни заведения. 
След завършване на шестгодишния курс на обучение студентите ще получат образователно-квалификационните степени "Магистър" по специалността "Медицина" от МУ-Варна и "Бакалавър" по специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. Завършилите ще могат да специализират във всички страни-членки на НАТО.
 
МЗ ОБЯВИ НОВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СПЕШНАТА ПОМОЩ
Министерство на здравеопазването е обявило нова обществена поръчка по реда на ЗОП за осигуряване на комуникационна свързаност и поддръжка на информационно-комуникационните системи на спешна помощ, съобщиха от пресцентъра на МЗ. Зам.-министър Мирослав Ненков даде пресконференция по повод  писмо от досегашния изпълнител на тази услуга, в което се казва, че фирмата ще пристъпи към поетапно спиране на дейностите, считано от 14 август т.г.  Договорът между МЗ и фирмата е изтекъл на 22.07.2017 г.
Два месеца ще текат процедурите по обявената обществена поръчка, чиято стойност е с 1 млн. лв. по-ниска от досегашната. В условията е заложено фирмата-контрагент да снабди с мобилни паник-бутони всички екипи на Спешна помощ.
"Няма да има забавяне на линейки и проблеми в оперативните медицински дейности на екипите при евентуално прекъсване на поддръжката на комуникационната свързаност на Спешната помощ", увери зам.-министър Ненков. Той се аргументира с функциониращата паралелна система за свързаност между спешните екипи, ЦСМП и тел. 112 и допълни, че във всички ЦСМП са налични и функционират архивиращи системи за приети и отработени сигнали. "Категоричен съм, че сътресения няма да има - на практика до подписването на нов договор ще върнем стария режим, по който екипите са работили преди 2009 г.", обясни д-р Ненков
 
ДО 50% РАЗЛИКА В СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ
Равномерният достъп до безплатен лекар у нас продължава да е химера. Почти до 50% стига разликата в средствата, които се падат на пациент за преглед при специалист по НЗОК в различните области на страната. Това показват изплатените пари от фонда за специализирана извънболнична помощ по области за първите четири месеца на 2017 г., информира Clinica.bg.
64.1 млн. лв. - това е общият размер на средствата, които е дала Националната здравноосигурителна  каса за прегледи при специалист от януари до май през тази година. При 7.1 млн. души население по данни на Националния статистически институт това прави средно по 9.45 лева на човек. Ако достъпът беше еднакъв в цялата страна, тази сума трябваше да варира минимално в отделните региони. Реалностите обаче се оказват други.
Здравната каса е дала най-много средства на човек във Видин - 12.3 лв., а най-малко в Кърджали - 7 лв. и Силистра - 7.5 лв. Столицата попада сред регионите със средства на глава от населението, които са близки до средните за страната - 9.4 лв.
Макар и по-малки, финансовите разлики в достъпа, са налице и при първичната помощ. Там средно за четирите месеца са се падали по 9 лв. на човек за посещение при джипи.
Най-малко са били тези средства за хората в региона на Силистра  - 7.9 лв., а най-много в Търговище - 10.5 лв. Въпреки че разликите във финансирането са по-малки, броят на населените места в страната, където има недостиг на лекари, е голям. За тази година неблагоприятните практики, за които НЗОК плаща допълнително средства са 1074.
Голяма е разликата и в парите, които здравният фонд е дал на пациент за изследвания в извънболничната помощ. Общо средствата са били малко над 25 млн., а средно на глава от населението са се падали по 3.5 лв. Най-много средства на човек са дадени в столицата - 5 лв., а най-малко в София-област - 1.8 лв.
 
СЪС 7,7% СЕ Е УВЕЛИЧИЛО ЗАПЛАЩАНЕТО В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР ЗА ЕДНА ГОДИНА
7,6% е увеличението на заплащането в здравния сектор за една година. Това сочат данните на Националния статистически институт за средната брутна работна заплата, информира Clinica.bg.
Възнаграждението в сектор "Хуманно здравеопазване и социална работа" за второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 1088 лв. - увеличението спрямо първото тримесечие е 6,6% (тогава средната брутна работна заплата в този сектор е 1020). Миналата година средната брутна работна заплата в сектора е била 1011 лв., сочат данните на НСИ.
 
Евродепутатът Андрей Ковачев:
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ
"Хубаво е, че България заявява и тропа по масата, че е справедливо да има европейска агенция. Доколко ще успеем да мотивираме Съвета и да спечелим Европейската агенция по лекарствата (ЕМА( не знам, защото имаме сериозна конкуренция, но е важно, че сме в играта." Това каза в интервю за Clinica.bg д-р Андрей Ковачев - евродепутат от ГЕРБ и един от учредителите на "Състояние на здравеопазването в ЕС".
Той изтъкна, че страната ни е достойна да стане домакин и на новосъздадена европейска агенция -  например за оценка на здравните технологии. "Абсолютно несправедливо е само няколко държави да нямат европейски агенции - сред тях са България, Румъния, Хърватска, Кипър и Словакия", изтъкна д-р Ковачев.
Според него след напускането на ЕС от Великобритания два проблема очакват своето решение - преместването на седалището на EMA и финансовата дупка в бюджета на Европейската комисия в размер на 12-18 млрд. евро.
Според д-р Ковачев все още не е ясно доколко страните-членки искат още по-сериозни ангажименти в сферата на здравеопазването. Причината е, че страните, които внасят повече средства в бюджета на ЕС, не желаят по-силно обвързване, защото се притесняват, че ще трябва да дават още повече средства. Затова те застават на позицията, че всяка държава сама трябва да решава и организира здравната си система.
Д-р Ковачев заяви, че инициираната от него неформална група от евродепутати ще лобира да има повече общи политики, намаляване на двойната и тройна работа, обмяна на добри практики по отношение на социално значимите заболявания - сърденосъдови, онкологични, инфекциозни и др.
 
ОГРАНИЧАВАТ ПАРАЛЕЛНИЯ ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВА С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА
Промени в Закона за лекарствата, засягащи паралелния износ на лекарства, предлагат от Министерството на здравеопазването, информира Zdrave.net. Законопроектът регламентира мерки за наблюдение на медикаменти от Позитивния списък и за ограничаване на износа им, ако се установи липса или недостиг у нас. За целта Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще изготвя списък с лекарства, за които може да се ограничава износът. В изготвянето на списъка ще участват представители на различни институции, които имат отношение към лекарствената политика и лекарствената регулация -  МЗ, ИАЛ, НЗОК, Съвета по цени и реимбурсиране и Българския фармацевтичен съюз.
Изпълнителната агенция по лекарствата ще публикува на интернет страницата си списъка и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват ИАЛ, ако планират да извършат износ на тези медикаменти.
Преди изготвяне на списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът, ИАЛ ще изготвя списък на наблюдавани лекарства, който ще съдържа медикаментите, за които през последните три месеца в агенцията са постъпили уведомления, че предстои износ. Списъкът на лекарствените продукти, за които може да се ограничава износът, ще съдържа медикаментите, за които  е установено"че има недостиг или липса въз основа на проверки от ИАЛ и РЗИ.
Предвиждат се по-високи санкции както за търговците на едро, така и за аптеките, извършващи нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък. Ако търговец на едро извърши износ в нарушение на разпоредбите, глобата му ще бъде в размер от 50 000 лв. до 100 000 лв. Ако пък не изпълни някое от задълженията, вменени му във връзка с паралелния износ, ще бъде наказан с имуществена санкция от 10 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение - от 25 000 до 50 000 лв. За аптеките санкцията при нарушаване на новите регламенти ще бъде глоба от 10 000 до 20 000 лв.
 
ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПОВЕЧЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ДА ПРАВЯТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Към лечебните заведения, които сега по закон могат да извършват клинични изпитвания, да се включат и други. Това предлага Министерство на здравеопазването с промени в Закона за лекарствата, публикувани за обществено обсъждане на сайта на ведомството, информира Zdrave.net.
С новите текстове клинични изпитвания ще могат да се правят и в диализните центрове, индивидуалните и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ. Стеснява се обаче кръгът от лечебни заведения, които могат да извършват клинични изпитвания на лекарства, съдържащи наркотични вещества. Допустимо ще бъде извършването на такива клинични изпитвания само в лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, в структурата на които е разкрита аптека, притежаваща лиценз за дейности с наркотични вещества или ако са сключили договор с друго лечебно заведение, което има такава аптека.
Промяна има и по отношение на административните процедури, свързани с клиничните изпитвания. Разрешаването на клиничните изпитвания ще бъде организирано в една единствена административна процедура и ще се заплаща една такса. Към момента протичат две самостоятелни процедури - пред Комисията по етика за многоцентрови изпитвания (или местните комисии по етика) и пред Изпълнителната агенция по лекарствата. Отпада и задължението да се създават етични комисии в лечебните заведения, в които се провеждат клинични изпитвания. Законопроектът предвижда да се определя само едно лице за контакт по етични въпроси, свързани с клиничните изпитвания.