Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.08.2017)
 
ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ УВЕЛИЧАВА БРОЯТ НА СТУДЕНТИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ" И "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"  
Министерският съвет одобри промени в постановлението, с което са определени условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, съобщиха от информационната служба на МС.
Нововъведенията предвиждат да се оптимизира приемът на студенти в професионални направления и специалности от регулираните професии, които са получили положителна оценка на проекта за програмна акредитация. До изтичането на срока за искане на програмна акредитация приемът на студенти в тези професионални направления и специалности не трябва да надхвърля 30% от капацитета на съответното професионално направление или специалност, но в рамките на свободния капацитет.
С промените се създава възможност министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, да предлага на Министерския съвет при необходимост и по-голям прием в специалности от регулираните професии от професионални направления "Обществено здраве" и "Здравни грижи".
При определянето на план-приема на висшите училища се дава възможност за взимане под внимание на оценките на Националната агенция за оценяване и акредитация след оповестяване на данните от рейтинговата система, но не по-късно от 1 януари на съответната година, за която се определя приема.
Кабинетът реши да увеличи и стипендиите за студенти-чужденци по международни спогодби от 150 на 200 лв. Първокурсниците ще получават безусловно. През втората и останалите години на обучение обаче студентът ще може да получава стипендията само ако средният успех от два последователни семестъра е не по-нисък от добър 4.00.
 
Проф. Илко Гетов:
НАСТОЯВАМЕ ЗА ПО-ГОЛЯМО УЧАСТИЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
"Считаме, че нашите основни искания и предложения са взети под внимание. Например това да бъде направена Национална аптечна карта, да бъдат изгладени регионалните различия в достъпа на хората до лекарства и фармацевтично обслужване и това е продължение на разбирането за една кохизионна политика в България по отношение на лекарствата и аптеките." Това каза председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов пред Zdrave.net по отношение на приетата миналата седмица управленска програма на правителството.
По думите му обаче има и какво още да се желае. "Като например това, което не виждаме в програмата, е по-голямата роля на магистър-фармацевтите в общественото здравеопазване. Има една евродиректива от 2013 г., която възлага участието на магистър-фармацевтите в обществени кампании за опазване на здравето, в съветването на пациентите за правилно самолечение за често срещани заболявания. Не виждаме решаването на проблема с търговията с лекарства по интернет, които са по лекарско предписание, както и въвеждането на някаква по-ясна регулация по отношение на хранителните добавки, защото се злоупотребява твърде много с тях", поясни проф. Гетов.  Колко до изложените мерки за реимбурсирането на лекарствата, проф. Гетов предположи, че те са обсъдени с новото ръководство на НЗОК в лицето на управителя проф. Камен Плочев. Той заяви, че се надява, когато се стигне до предприемането на конкретни мерки, да бъде обсъден с фармацевтите начинът, по който това да се случи най-безпроблемно за всички участници в сектора.
 
По данни на Евростат:
ВСЯКО ДЕСЕТО БЕБЕ В БЪЛГАРИЯ Е НА НЕПЪЛНОЛЕТНА МАЙКА
Всяко десето бебе у нас е родено от непълнолетна майка. Това показва проучване на Евростат. 93 000 от ражданията на първо дете в Европейския съюз през 2015 г. са на майки-тийнейджъри (4%). Най-голям е делът на бебета от непълнолетни майки в Румъния - 12,3 на сто.
Около 87 000 (4% от първите раждания) са на жени навършили 40 и повече години, сочи още изследването. Малко по-малко от половината (47%) от жените в ЕС, които са родили първата си рожба  са на възраст от 20 до 30 години,  45% от майките са  от 30 до 40-годишна възраст. Средно жените в ЕС раждат за първи път на 29 години, показват данните на Евростат.
 
БОЛНИЦИ РАЗКРИВАТ СЕМЕЙНИ СТАИ ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА
Кампания за семейни стаи в болниците провежда Фондация "Нашите недоносени деца", информира Zdrave.net.
"Идеята на семейната стая е да не се прекъсва връзката между детето и майката. В много страни в такива стаи майката може да остане денонощно. У нас това е невъзможно, но се борим родителят да може да остане там повече време. Тази стая е голямо улеснение и за лекарите, и за родителите", коментира пред БНР председателят на фондацията Нина Николова. Тя допълни, че към момента са направени три семейни стаи в лечебни заведения, които обаче се нуждаят от ремонт и медицинско оборудване.  Който желае да подкрепи кампанията, може да помогне според възможностите си. За тази е  разкрита банкова сметка, информация за която може да бъде намерена на сайта на фондацията.
 
С 14% СА СЕ УВВЕЛИЧИЛИ ПРИХОДИТЕ ОТ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ
Приходите от социални и здравни осигуровки за полугодието са 4.028 млрд. лв. и представляват 50.8% от разчетените за годината. Това става ясно от касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г., които одобри днес Министерски съвет (МС), информира Clinica.bg.
Постъпленията в хазната от здравни и социални вноски е нараснало с 14.3% в сравнение с полугодието на миналата година. Това означава, че приходите са повече с 504.4 млн. лева, допълват от МС. Не е ясно обаче каква част от тези средства са приход от внесени здравни вноски. По-големите размери на приходите се дължат най-вече на увеличението на осигурителните прагове, върху, която се дължат вноските тази година, коментират експерти.
 
От здравния сайт припомнят за очакванията на финансовия министър Кирил Ананиев за надсъбрани здравни вноски в размер на 75 млн. лв. , които да се дадат на НЗОК.