Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Прессъобщение:
14-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ   НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЕСТРИНСКИ И АКУШЕРСКИ АСОЦИАЦИИ И СЗО  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ У НАС
 
 
В столичния хотел "Принцес" на 29 и 30 април т. г.ще се проведе 14-та  редовна годишна среща на Европейския Форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО. Решението за това е взето още преди две години, след сериозен анализ на постиженията на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в организационен аспект и като активен защитник и изразител на интересите на съсловието.
По решение на Управляващия комитет на Европейския форум, на 28.04.2010 г.  наши лидери - медицински сестри и акушерки от регионалните колегии - ще се срещнат с водещи експерти в тези области от Австрия, Ирландия, Дания, Португалия,Холандия. Ще се даде възможност за обмяна на информация, модели на професионална практика и поведение; ще се потърсят варианти за повишаване на мотивацията на професионалистите по здравни грижи непрекъснато да повишават квалификацията си и да остават в професията; ще се направи опит да се анализират проблемите на съсловието у нас и да се подготви стратегия за справяне чрез внедряване на международния опит.
От 14-тата годишна среща се очаква анализ на резултатите от проучванията за внедряване на Мюнхенската декларация 2000, обсъждане на европейски проект за електронно здравно досие и преглед на Директива 36/2005, с оглед нейната ревизия през 2012 г.
/Европейският Форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО е създаден през ноември 1996 г. като обща  инициатива на европейските сестрински и акушерски асоциации и Европейското регионално бюро на СЗО, с цел подобряване на диалога между тях за постигане на по-качествени здравни грижи в Европа. Състои се от 37 членки -  национални сестрински и акушерски асоциации -  и представлява повече от 6 милиона медицински сестри и акушерки от Европейския регион, най-голямата професионална група в здравеопзаването./
Пресцентър на БАПЗГ