Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
БАПЗГ БЕ УДОСТОЕНА С ГРАМОТА ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА
НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ
 
 
В сградата на КНСБ в столицата на 16 април 2010 г. се състоя  тържество по случай 20 години от основаването на Федерацията на  синдикатите в здравеопазването, Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, парламентарната Комисия по здравеопазване, ръководители на лечебни заведения, съсловните, синдикалните и пациентските организации, журналисти и др.
БАПЗГ бе представена от Дафинка Коцева, главен секретар, Мария Балевска, завеждащ "Връзки с обществеността" и Петя Недкова, заместник председател на Националния съвет по качество. 
Приветствие към ФСЗ от името на УС на БАПЗГ поднесе Дафинка Коцева. По-късно на нея и на Мария Балевска бе връчена от председателя на ФСЗ д-р Иван Кокалов грамота, с която се удостоява БАПЗГ "за ползотворен диалог със социалните партньори, за  издигане авторитета и престижа на работещите в здравеопазването", 
                                        Пресцентър