Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (30.06.2017)
 
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧА
ДВЕ НОВИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С
Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча на Европейската комисия да разреши за употреба в  страните от Европейския съюз две нови лекарства, предназначени за лечение на хепатит С, информира Zdrave.net.
Приблизително 15 милиона души са хронично болни от хепатит С в Европа.
Новите медикаменти Maviret и Vosevi са активни срещу всички генотипове на вируса и могат да помогнат на пациенти, при които досегашните терапии не са повлиявали, обясняват от ЕМА. Оценката е била извършена за 120 вместо за 210 дни, колкото отнема обичайната процедура.
Maviret и Vosevi принадлежат към групата на пряко действащите антивирусни препарати срещу хепатит, употребата им не се нуждае от комбинирането с интерферонова терапия, която има странични ефекти, изтъкват специалисти.
Ефектите на Maviret са проучени сред общо 2376 пациенти, които са участвали в осем основни и три поддържащи клинични проучвания. 12 седмици след края на лечението вирусът на хепатит С вече не може да бъде открит при повече от 90% от пациентите. Ефектите на Vosevi са проучени в четири основни клинични проучвания, включващи над 1700 пациенти. Две от проучванията са направени сред нелекувани преди това пациенти за 8 седмици и две - при пациенти, при които предишното лечение не е изчистило вируса за 12 седмици. 12 седмици след края на лечението при над 90% от пациентите вирусът на хепатит С вече не е откриван в кръвта им.
След като ЕК издаде разрешение за пускане на пазара, всяка страна членка ще определи правилата на достъп до медикаментите и реимбурсирането им, съгласно своята национална здравна система.
 
Предложение:
УПРАВИТЕЛЯТ НА НЗОК ДА СЕ ИЗБИРА С ПУБЛИЧЕН КОНКУРС
Управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса да се избират чрез публичен конкурс, организиран и проведен от Надзорния съвет на НЗОК. Тази препоръка отправя в доклад, насочен към бъдещето на здравноосигурителния модел у нас проф. Златица Петрова, преподавател във Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София, която е и изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Докладът е изготвен съвместно с доц. Григор Димитров, информира Zdrave.net.
В момента управителят на фонда се избира от парламента, а той самият назначава своя заместник.
В доклада се посочва, че въвеждането на нов здравноосигурителен модел налага радикални промени в организацията и управлението на здравната система, както и преразглеждане на законовата рамка в сектора. Според проф. Петрова е нужен анализ и оценка на ефективността на органите на управление на здравеопазването, които се финансират от бюджета на Министерство на здравеопазването.
Конкретно за НЗОК, чийто управител д-р Глинка Комитов подаде оставка, се препоръчват промени в статута, органите на управление и организацията й на работа. Нужно е ново нормативно уреждане и разграничаване на функциите, правата, отговорностите и задълженията на МЗ и НЗОК. Нужно е реално трипартитно управление на здравноосигурителната система, което да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата, е посочено в доклада на проф. Петрова. Според нея управлението на НЗОК трябва да се извършва заедно от управител и подуправител, като единият от тях е медицинско лице, а другият е икономист, финансист или юрист.
Председателят на Надзорния съвет на НЗОК трябва да се избира от членовете на Надзорния съвет на ротационен принцип, е записано още в доклада на проф. Петрова. В предложението е залегнала и оптимизация на дейността на здравната каса на основата на пълна електронизация, включваща изграждането на интегрирана информационна  система, поетапното разширяване на използването на база данни за събиране, систематизиране, обобщаване и анализ на информацията. Препоръчва се още бюджетът на НЗОК да се отдели и да е независим от консолидираната фискална програма на страната. В доклада се настоява да се извърши реално остойностяване на основния пакет от здравни дейности, който се обезпечава от НЗОК.
 
ТРЕВОЖЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА КОНГРЕСА НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В доклад на Европейската комисия, който беше представен по време на VI Национален конгрес на пациентските организации се отчете, че страната ни е била една от трите държави в ЕС с най-лош достъп до здравеопазване през 2011 г. като това продължава да е проблем за населението и в момента, информира сайтът на Центъра за защита на правата в здравеопазването.
Данните бяха изнесени от представителя на ЕК Филип Домански от дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните". Той отчете все пак, че три години по-късно страната ни бележи известен напредък и се изкачва с три позиции по-напред.
Страната ни е на първо място в ЕС по сърдечносъдови заболявания, продължителността на живот е една от най-лошите сред страните от ЕС, а нивото на детската смъртност все още е над средното за съюза, сочат още мрачните констатации в доклада. 88% от населението в България е здравноосигурено според изнесените данни. Изключително голям е проблемът с напускащите медицински кадри, е посочено в него, като данните на ЕК показват, че всяка година 90% от завършващите лекари в България решават да емигрират.