Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (19.06.2017)
 
ВЪРВИ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАТ В СПЕЦИАЛНОСТ "ВОЕННА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" 
До 15 юли 2017 г. желаещите да учат в новата специалност "Военна медицинска сестра" могат да подадат документите си в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна , съобщи Armymedia.bg. Срокът за подаване на документи за специалност "Военен лекар", за която бяха обявени 20 места, приключи на 26 юни т. г.
Обучението за двете нови медицински специалности през първите две години ще се провежда в Медицински университет - Варна и Военноморското училище в морската столица, а след това в Катедра "Военна медицина" и отделенията на  Военномедицинска академия - София. Това обясни началникът на ВМА полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски. Той уточни, че обучение на военни медицински специалисти вече се осъществява в Турция, Гърция, Румъния и Сърбия.
Проф. Мутафчийски изтъкна, че той и колегите му като студенти не са имали възможност да получат военна подготовка и през годините са компенсирали това по различни начини. Той допълни, че разкриването на новите специалности е залегнало в стратегията на ВМА за справяне с недостига на медицински специалисти във военните формирования. "Това е една инициатива на ген. Николай Петров, която беше прегърната от цялото ръководство на ВМА", каза още проф. Мутафчийски.
 
ЕКИПЪТ НА МИНИСТЪР ПЕТРОВ ИЗГОТВИ НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
Министерството на здравеопазването изготви нов Устройствен правилник, с който да бъде заменен сега действащият, приет през 2015 г. Мотивите на министър проф. Николай Петров са, че сегашният правилник създава затруднения в оперативната организация на работа на администрацията на МЗ поради неефективна организационна структура.
"Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията на МЗ. Това се налага поради констатиране на дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и на щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на МЗ към настоящия момент", пише в доклада на министър Петров до Министерски съвет.
Според частичната оценка на въздействието настоящата структура на МЗ не отговаря в пълна степен на изискванията на Закона за администрацията. Например правните дейности са в специализираната администрация, а съгласно Закона за администрацията те следва да са в общата администрация. Няма добре структурирана финансова дирекция, която да се съсредоточи върху финансовите въпроси на здравеопазването, тъй като е налице смесване със стопански дейности. Няма структура, която да е ангажирана приоритетно с дейностите по интегриран подход за работа с наркозависимите лица. Липсва самостоятелна структура с отговорности в областта на международните дейности, което не е ефективно предвид предстоящото Председателство от страна на Република България. Дейностите във връзка с общественото здраве са разпокъсани в различни дирекции. Разпокъсани са и дейностите в областта на управлението на международните проекти и програми и електронното здравеопазване, въпреки че въвеждането на електронното здравеопазване е тясно свързано с европейското финансиране и с ефективното изпълнение на съответните проекти. Това са част от слабостите изброени в доклада на здравния министър.
 
БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТКРИХА НОВА ФОРМА НА НАСЛЕДСТВЕНА БОЛЕСТ
Нова форма на наследствена болест откри екипът на проф. д-р Ивайло Търнев, ръководител на Клиниката по нервни болести в УМБАЛ "Александровска". Става въпрос за спастична парапареза, чиято нова разновидност е описана от видния невролог и неговите колеги в колаборация с генетици от Белгия и Германия.
"Това е голяма група от заболявания, които протичат с долна централна парапареза, с мускулна слабост в краката и с прогресивно нарушаване на мускулния тонус", обясни пред Zdrave.net проф. Търнев. За съжаление това състояние води и до инвалидизация.
"При усложнените форми на заболяването може да има допълнителна симптоматика, като в случая е налице изразена мозъчна атрофия, тоест се засяга и малкият мозък, както и когнитивни нарушения", допълни специалистът.
Екипът на проф. Търнев на практика е описал новата форма на заболяването, дължаща се на мутации в ATP13A2/PARK9 гена, като това се случва за пръв път. Мутации в този ген до момента са свързвани със синдрома на Kufor Rakeb - заболяване, характеризиращо се с ювенилен паркинсонов синдром, както и с невронална цероидлипофусциноза.
"По отношение на тази група заболявания има голяма генетична хетерогенност и всъщност ние за пръв път описваме това заболяване', посочи проф. Търнев. Състоянието е открито при трима български пациенти - братя, които са преселници от Одрин, а научното откритие е публикувано в авторитетния международен научен журнал "Brain".