Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (18.05.2017)
 
ВАС ОТМЕНИ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАРТА
Националната здравна карта е отменена. Това постанови тричленен състав на Върховния административен съд със свое решение от 12.05. 2017  г. С него постановлението на Министерски съвет от март миналата година, което утвърждава документа, е обявено за нищожно, съобщи здравният портал Zdrave.net.
Причина за отмяната е, че Националната здравна карта не е обнародвана в "Държавен вестник", става ясно от мотивите към решението.
Съдиите посочват, че по своето съдържание Здравната карта в значителната си част съдържа правнообвързващи норми, които по своята същност представляват правила за поведение.
Според националното законодателство всеки административен нормативен акт следва да бъде обнародван в "Държавен вестник", за да влезе в сила. В случая с Националната здравна карта това не е направено.
"По изложените съображения оспореният пред съда нормативен акт е нищожен поради особено съществено нарушение на административно процесуалните правила по издаването му, в резултат на което не е довършен фактическият състав на формата за действителност на подзаконовите нормативни актове", постановява ВАС.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на съда в 14-дневен срок. Ако това не се случи, настоящата Национална здравна карта става невалидна и в сила ще влезе отново здравната карта от 2011 г., която нямаше задължителен, а пожелателен характер. Същото ще се случи и ако при обжалване петчленен състав на ВАС потвърди решението на настоящата инстанция.
 
Д-р Глинка Комитов:
НЗОК НЯМА ДА ПЛАТИ 52 МЛН. ЛВ. ЗА НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ НА БОЛНИЦИТЕ  ЗА 2015 Г.
Националната здравноосигурителна каса няма никакво намерение да заплати надлимитната дейност на болниците за 2015 г., възлизаща на 52 млн. лв. Това стана ясно от думите на управителя на фонда д-р Глинка Комитов по време на изслушването му в парламентарната здравна комисия днес, информира Zdrave.net.
Д-р Комитов посочи като аргумент постановлението на Министерски съвет, което забранява това. Той дори се пошегува с изразената от лекарския съюз готовност да заведе дело в близките дни по въпроса, като заяви: "Радвам се. Искам да ни осъдят, за да знаем поне как да действаме".
От думите му стана ясно още, че НЗОК е изискала обобщена справка за разпределението на средствата от РЗОК по отделните болници. Фондът ще прегледа и анализира данните и на 21 май т. г. ще излезе със становище дали те са разпределени коректно. В случай, че това не е така, сумите могат да бъдат коригирани.
Здравният сайт припомня, че лечебните заведения в страната алармираха за сериозно орязани бюджети за първото тримесечие от действието на новия рамков договор, на места с до 15%. С новия НРД се върнаха старите правила, според които средствата се разпределят от централата на касата по РЗОК, а самите районни каси разпределят бюджетите на болниците в своя регион.
Д-р Комитов заяви, че докато е управител на НЗОК няма да поиска актуализация на бюджета, но в същото време изтъкна, че би приел актуализация, ако тя се случи по линия на парламента, какъвто е редът.
 
ОЧАКВА СЕ ДЕФИЦИТ В БЮДЖЕТА НА НЗОК В РАЗМЕР НА 117 МЛН. ЛВ. 
Близо 117 млн. лв. е очертаващият се дефицит в бюджета на НЗОК. Това стана ясно от отчета на управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов за здравноосигурителните плащания на фонда. Той бе представен на първото заседание на парламентарната здравна комисия в 44-тото НС, информира Zdrave.net.
Разходите за медикаменти продължават да се увеличават безконтролно за сметка на орязаните средства за болничната и извънболничната помощ. Д-р Комитов докладва, че към 31 март 2017 г. са изплатени 929,473 млн. лв., или 30,7% от заложените средства в бюджета на здравната каса за тази година.
В ПИМП при заложени 200 млн. лв. са изразходвани 46,7 млн. лв. В СИМП при заложени 211 млн. лв. се отчита спад от 2,6% спрямо м. г. Изключително висок е ръстът при денталната помощ, където увеличението на средствата е с 19 млн. лв., или 51,4% повече в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. Д-р Комитов обясни, че това се дължи на включената трета дентална дейност за здравноосигурени лица над 18-годишна възраст, както и на разплащането на отложените плащания за миналата година, които надхвърлят 14 млн. лв.
Разходите за лекарства отчитат своеобразен бум. При лекарствата за домашно лечение от заложените 573 млн. лв. вече са изразходвани над 228 млн. лв. - ръстът спрямо същия период на миналата година е 22,5%.
21,4% е ръстът спрямо 2016 г. при онкомедикаментите. Там от заложените 225 млн. лв. вече са изразходвани над 80 млн. лв. Д-р Комитов обясни, че ще настоява пред Надзорния съвет на НЗОК да бъдат отпуснати допълнително 266 млн. лв. за лекарства.
Ръстът, който се отчита в плащанията за болнична помощ, е минимален. При заложени 1,457 млрд. лв. към 31 март са изразходвани 405,769 млн. лв., или 27,8% от планираната сума. Увеличението, за което ще настоява управителят на касата за болниците, ще е в размер на 156 млн. лв.
Д-р Комитов за пореден път обясни, че  лечебните заведения са с намалени бюджети заради ръста на дейностите, които се заплащат централно от здравната каса и са без лимит - в тях влизат хемодиализа, раждания, онкология и др. Друга причина е разкриването на две нови болници, както и заплащането на нови дейности в 67 лечебни заведения.
Председателят на комисията д-р Даниела Дариткова заяви, че картината, която е очертал д-р Комитов, е изключително небалансирана и тя е за сметка на изпълнителите на медицинска помощ, както и на пациентите.
 
САМО 40 000 ДУШИ СА ПОИСКАЛИ ДОСТЪП ДО ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ
Само 40 000 здравноосигурени лица у нас имат код за достъп до електронното си досие, а едва 100 са заявили желание да получават СМС за настъпило здравноосигурително събитие през тази година. Данните бяха оповестени от Александър Огнянов, директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията" в НЗОК, по време на дискусия, посветена  на електронното здравеопазване, съобщи Zdrave.net.
Броят на здравноосигурените лица към момента е около 5 милиона. Нужни промени, които да подобрят известни пропуски в нормативната уредба, изтъкна Огнянов. Примерът, който той даде, е че ако сега пациент намери грешка в електронното си досие за манипулация, извършена преди години, НЗОК няма правно основание да си върне парите, изплатени на изпълнителните на медицинска помощ.
От думите му стана ясно, че касата ще продължи с въвеждането на нови услуги, една от които е въвеждането на автоматизирана система при отпускане на скъпоструващи лекарства, която да облекчи пациентите.
 
Общопрактикуващи лекари алармират:
НАПРАВЛЕНИЯТА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ СА С 20% ПО-МАЛКО
Общопрактикуващи лекари от цялата страна сигнализираха за недостатъчен брой направления. Според тях  направленията за преглед при специалист са редуцирани средно с 20%. За проблема потвърдиха от ръководството на Българския лекарски съюз., информира Zdrave.net. От там изразиха и готовност за протестни действия заради преразпределението на средства в бюджета на НЗОК и пренасочването им основно за лекарства за сметка на извънболничната и болнична помощ.
"Започваме отново да получаваме сведения от ДКЦ-ове и общопрактикуващи лекари в страната за ограничаване на направленията. В същото време касата отчита икономии", заяви председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев в ефира на телевизия "Европа". Ръководството на съсловната организация настоява текстовете, залегнали в НРД 2017 и определените бюджети, да се следват стриктно.
Според управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов през второто тримесечие на тази година броят на направленията не е намален.