Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - 07.04.2017
 
МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА ИЗЛОЖЕНИ НА НАЙ-ГОЛЯМ РИСК ОТ "ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ"
Сред упражняващите медицински труд много по-често се наблюдава т. нар. Burnout синдром, тоест синдромът на професионално изчерпване. Той е характерен за множество професии, свързани с продължително поемане на отговорност, но е особено чест сред лекарите и изобщо здравните специалисти. Това коментира пред Zdrave.net директорът на Националния център за обществено здраве доц. д-р Христо Хинков по повод Световния ден на здравето. Тази година Световната здравна организация фокусира вниманието си именно върху психичното здраве и депресивните състояния.
Burnout синдромът или т. нар. "професионално прегаряне" се характеризира със загуба на професионален интерес, на инициативност, на енергия, преумора, безсъние, тревожност, в по-редки случаи и депресия, посочи специалистът.
На първо място като рискова група за развитие на подобни проблеми сред медицинските кадри по думите му са хирурзите, чието натоварване често е изключително концентрирано за часове наред.
"Психиатрите също са сред хората с висок риск от депресия и тревожни състояния, защото контактът с хора с психични разстройства от различен характер изисква много голямо усилие", отбеляза доц. Хинков. Той изтъкна, че поради голямото натоварване представители на другите направления в здравната сфера също са изложени на риск от подобни проблеми.
 
РЕГИСТРАЦИОННАТА СИСТЕМА С ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА
От днес лечебните заведения в цялата страна спират да използват регистрационната система с пръстов отпечатък, въведена през ноември миналата година. Те ще се върнат към регистрацията на пациенти с лична карта, съобщи Zdrave.net.
Това стана възможно благодарение на обнародваното в Държавен вестник решение  на Върховния административен съд, с което текстът от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с който бе въведен този вид  регистрация, бе окончателно отменен.
Разпоредбата бе оспорвана пред ВАС от Федерация "Български пациентски форум", Центъра за защита правата в здравеопазването и Националното сдружение на частните болници.
 
ОТЛИЧИХА МЛАДИ НАДЕЖДИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Председателят на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет, вицепремиер по социални политики и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев отличи на 7 април с грамоти млади лекари, студенти по медицина, медицински сестри, здравни медиатори и техни преподаватели, както и представители на неправителствени организации, които провеждат редица младежки, менторски и стипендиантски програми  в подкрепа на развитието на младежи и студенти от ромски произход. Събитието се състоя в Министерския съвет, а поводът бе  Международният ден на ромите, който се съчета с отбелязване Деня на здравето и здравните професионалисти.
Реализираните млади медици и здравни медиатори са един от най-успешните примери за интеграция на ромите у нас, а интересът към стипендиантските и менторски програми от страна на млади роми нараства с всяка изминала година.
До момента в страната са подпомогнати около 250  студенти от специалностите медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както и лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и други медицински специалности, изучаващи се в медицинските университети в страната.
Броят на здравните медиатори всяка година расте, като за тази година от държавния бюджет са отделени средства за 215 медиатори в 115 общини. Наставници са преподаватели от Медицинските университети в София, Плевен, Варна и филиала във Враца.
 
НОВА ТЕХНИКА ЗА ОБЛЪЧВАНЕ НА ТУМОРИ ПРИЛОЖИХА В УМБАЛ "СВЕТА МАРИНА"
За първи път в България в УМБАЛ "Света Марина" - Варна в Клиниката по лъчелечение, с ръководител доц. Елица Енчева, се приложи техника с активно координиране на дишането (ABC система на Elekta), синхронизирано с облъчването, при пациентка с карцином на лява млечна жлеза.Това е революционен метод за намаляване на дозата в сърцето, магистралните кръвоносни съдове и левия бял дроб, съобщи Zdrave.net.
Едновременно за първи път в страната при тумори на млечната жлеза се приложи и  най-модерната техника на облъчване VMAT - обемно ротационно модулирано по интензитет лъчелечение. Тя се отличава от стандартните техники на облъчване с голяма прецизност и намаляване на дозата в околните здрави тъкани и органи. Ползата от комбинирането на двата метода е редуциране до минимум на честотата на сърдечните усложнения като атеросклероза, исхемична болест на сърцето, тромбоза на големите съдове.
Комбинираното приложение на тези два най-модерни метода на лъчелечение може да се прилага при всички пациенти с торакални (гръдни) и абдоминални (коремни) тумори, чиято позиция зависи от дихателните движения на пациентите.
 
ПАЦИЕНТИТЕ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДИАГНОСТИЦИРАНИ С ОТВОРЕН ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС
Първият и единствен в Пловдив и Южна България отворен ядрено-магнитен резонанс вече работи с пациенти. Уникалният апарат се намира в Медико-диагностична лаборатория "Ултраскен", базирана във Военна болница - Пловдив.
Техниката е снабдена със съвременен софтуер и има опции, които се прилагат стандартно при затворените системи, информира Zdrave.net. При отворения резонанс  основното магнитно поле е от същия тип като при затворения, но пациентът не се вкарва в тунел и до него има достъп от три посоки. Предимствата са големи за хора, страдащи от клаустрофобия или деца. Преимущество на новата техника е, че по време на изследването може да влезе роднина или лекар, което дава възможност пациентът да се чувства по-комфортно. Когато се налага поставяне на упойващо средство, е удобно за самия анастезиолог, който извършва наблюдението директно. Друго преимущество е, че на отворения ЯМР  могат да се изследват и по-едри пациенти, които в затворения тип не могат да се поберат.
Отвореният ядрено-магнитен резонанс служи за диагностика, контроли и проследявания. Могат да се правят изследвания на глава, стави и таз, включително мъжка и женска полова система. Апаратът прави прецизни мозъчни изследвания - при аневризми, инсулти, множествена склероза, злокачествени и доброкачествени тумори, хипофиза.  С него могат да се извършват анализи на стави за дегенеративни и възпалителни заболявания - коксартроза, гонартроза, при травми.