Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - 06.04.2017
 
МЗ ПРОМЕНЯ НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Министърът на здравеопазването проф. Илко Семерджиев одобри промените в Наредбата за медицинската експертиза, съобщиха от здравното ведомство. Тази наредба е изключително важна тъй като оказва пряко въздействие върху редица права на пациентите в трудовата и социалната сфера, определяйки наличието на временна или трайна неработоспособност, вида и степента на увреждане, както и тяхната количествена характеристика, уточняват експертите на МЗ. Медицинската експертиза има значение за широк кръг лица и институции - освидетелстваните, осигурителите, НОИ, АСП, Агенцията за хората с увреждания и органите, определящи работоспособността - НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК.
Промените в наредбата създават условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна. Регулацията дава стабилност и възможност за планиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения.
Предложените промени са публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане и експертна оценка.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС В РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Министерството на здравеопазването получи ценен приз на среща на здравните министри от Югоизточна Европа, която се проведе в Кишинев, Република Молдова.
Наградата е за изключителен принос в регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването в Югоизточна Европа, съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.
Във форума участие взеха зам.-министърът на здравеопазването д-р Галин Каменов и проф. Пламен Димитров, заместник-директор на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и представител на Здравната мрежа за Югоизточна Европа. В церемонията и двудневните здравни дискусии участва и д-р Скендер Сила, управляващ офиса на Световната здравна организация в България.
Във фокуса на срещата бе темата "Здраве, благополучие и просперитет в Югоизточна Европа в контекста на Програмата за устойчиво развитие 2030".  Обсъдени бяха новостите в лечението на незаразните болести, универсалният достъп до здравни услуги, трансграничното обществено здраве, аварии и миграция, както и съвместните усилия за решаване на въпросите, свързани със социално-икономическите фактори за здравето.
 
СТУДЕНТИ ОТ 57 ДЪРЖАВИ СЕ ОБУЧАВАТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Студенти от 57 държави се обучават в Медицинския университет - София, съобщи Zdrave.net. Само през изминалата учебна 2016-2017 г. образование в най-старото и авторитетно медицинско учебно заведение в България са получили 8311 бъдещи здравни специалисти. 3339 от тях са избрали нелекия път на медицината, 1234 - този на стоматологията, 968 ще упражняват фармацевтичната професия, 769 ще се грижат за общественото здраве, а 2001 са били студентите по здравни грижи. Данните оповести ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков по време на академичното си слово по случай 100-годишнината на университета.
Над 3000 от бъдещите кадри на МУ - София са студенти от чужди държави, сред които Гърция, Турция, Германия, Швеция, Израел и др.
"През 2016 г. Медицинският университет в София остана безспорният лидер във всичките пет професионални направления, в които обучава студенти. Това е ясен и траен знак за качеството на извършеното обучение", изтъкна ректорът. Проф. Златков не пропусна да отбележи и авторитета на преподавателите, голяма част от които участват в значими международни проекти.
Поздравление за юбилея на МУ - София отправи министърът на образованието проф. Николай Денков, който определи университета като пример за всяко едно висше училище у нас. По време на официалната церемония, която се проведе в Държавния и музикален балетен център, бяха наградени редица представители на медицинската академична общност у нас.
 
ИЗПРАТИХА ДВАМА ТЕЖКО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА БЯЛ ДРОБ В ЧУЖБИНА
Здравният министър проф. Илко Семерджиев подписа два формуляра S2 на български граждани по искания, постъпили в Комисията за лечение в чужбина към министерството. Държавата ще поеме разходите за лечение в чужбина на 25-годишен мъж с диагноза "Синкоп муковисцидоза ХОББ, ХДН, бронхоектатична болест", съобщиха от здравното ведомство. Мъжът е кандидатствал за белодробна трансплантация в чужбина. Становищата на профилната комисия по трансплантология, националния консултант по пневмология и фтизиатрия, и националния консултант по гръдна хирургия са, че операцията трябва да се извърши в чуждестранна клиника с оглед стадия на болестта и функционалното му състояние. По преценка на Комисията за лечение в чужбина  подходящ за трансплантацията е Медицинският университет във Виена, Австрия. Вторият формуляр S2 е за лечението във Виена на 44-годишен мъж с диагноза хронична дихателна недостатъчност - декомпенсирана ХОББ.