Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - 22.03.2017
 
СЪЗДАДОХА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА КОНТРОЛ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ МОРБИЛИ
Национален координационен съвет за контрол и управление на увеличаващата се заболяемост от морбили е създаден към Министерството на здравеопазването.
Съветът е съвещателен орган към министъра на здравеопазването и има за задачи да анализира епидемичната обстановка в страната по отношение на морбили, да предлага мерки за ограничаване разпространението на заболяването, както и да обсъжда и оценява етапното изпълнение на мерките. Той ще трябва да изготвя и представя на министъра на здравеопазването актуална информация за епидемичната обстановка.
Председател на Националния координационен съвет е заместник-министърът на здравеопазването д-р Галин Каменов, а негов секретар - главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Членове са директорът на НЦЗПБ проф. д-р Тодор Кантарджиев, националният консултант по вирусология проф. д-р Ива Христова, националните консултанти по епидемиология проф. д-р Йорданка Стоилова и доц. д-р Андрей Галев и националният консултант по инфекциозни болести проф. д-р Татяна Червенякова.
 
ЗА МАКСИМУМ 1500 ПАЦИЕНТИ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР НАСТОЯВАТ ОТ СЪСЛОВИЕТО
Максимум 1500 пациенти да има в листата на един общопрактикуващ лекар. Това е едно от исканията за промени в извънболничната помощ, представено на основните политическите партии и формации, дали заявка за участие в предстоящите парламентарни избори, информира Zdrave.net.
Очакванията на съсловието в различните сектори на здравеопазването бяха набелязани по време на онлайн дискусия с участие  на 2500 лекари, фармацевти и други специалисти, организирана от CredoWeb и вестник "Животът днес".
"Дискусията в доболничната помощ бе най-интензивна и това не е случайно - в последните 10 години тя бе абсолютно и трайно неглижирана", заяви председателят на Асоциацията на специалистите от доболничната помощ д-р Георги Ставракев. По думите му доказателство са бюджетите през последните години, отделяни за това звено на здравеопазването.
 
МС ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Проектът е изготвен съгласно изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Стратегията на Световната здравна организация за спиране на туберкулозата, Глобалния план за спиране на туберкулозата и Целите на хилядолетието за развитие на ООН.
С 40% до 2025 г. в сравнение с 2015 г. следва да се намали както заболеваемостта, така и смъртността от туберкулоза, предвиждат целите на програмата. Групите в риск, към които са насочени дейностите в нея, са: лица лишени от свобода, ромска общност, лица с наркотична зависимост, лица с алкохолна зависимост, бежанци и лица, търсещи убежище, мигранти, деца на улицата и млади хора в риск, хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Нови групи, към които ще бъдат насочени дейности са медицински персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата и хора с инсулинозависим тип диабет.
В изпълнение на Националните програми за периода 2007-2015 г. през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта - от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 22,5 на 100 000 през 2015 г.
 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ХИВ И ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ
Правителството прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и инфекции, предавани по сексуален път в България, съобщиха от правителствената информационна служба. Документът е с хоризонт 2020 г. и е изготвен според изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Целите за устойчиво развитие на ООН, Декларацията за ангажираност с проблема ХИВ, Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020).
Основните цели на Националната програма са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез интервенции за превенция; намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция, елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено. Сред целите на програмата е до 2020 г. поне 90% от лицата, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус; включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус, и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение. Цели се също през 2020 г. до 95% от бременните жени да имат изследване за сифилис, а до 90% - за ХИВ; да се осигури защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.
Благодарение на дейностите по Националната програма България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.
В Националната програма са включени дейности по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа. Фокусът на услугите е насочен към специфичните нужди на целевите групи.