Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ПРОВЕДЕ В СТОЛИЦАТАОт 11 до 13 декември т. г. в киносалона и аулата на  ВМА в столицата се проведе Научно-практична конференция по здравни грижи на тема:
ИНОВАЦИИ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Конференцията, в която взеха участие 360 професионалисти по здравни грижи,  бе организирана от Регионалната колегия на БАПЗГ - София град. Целта бе да се постави акцент върху професионалната отговорност на медицинските специалисти в системата на здравеопазването, която  изисква  непрекъснато развиване и усъвършенстване на  професионалната квалификация и е гаранция за ефективност и   качество на здравните грижи.
През първия ден на конференцията проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ запозна присъстващите със законодателството в Р България, регламентиращо правата и задълженията на съсловието на професионалистите по здравни грижи. Милка Василева, заместник председател на УС на БАПЗГ говори за международната дейност и приоритетите на сестринството в Европейския съюз;  Дафинка Коцева, главен секретар - за принципите и проблемите при събиране и разходване на средствата на БАПЗГ, а Петя Недкова, заместник председател на Националния съвет по качество - за дейността на НСК и сертификацията.
През втория и третия ден  бяха изслушани 79 доклада, разпределени в три секции, както следва: 
        Общи и специализирани здравни грижи -  53
        Управление на здравните грижи - 12
        Постерна презентация - 14

Бяха направени  презентации на медицинска техника, медицински материали и консумативи,  хигиенни средства и др.
Научно-практическата конференцията  бе проведена под  ръководството на Научен комитет в състав: проф. д-р Станка Маркова, дм, доц. Магдалена Александрова, доц. Галина Чанева, доц. Иванка Стамболова, Милослава Илиева, Магдалена Нинова и Мария Драгомирова.
За осъществяването на проявата работи Организационен комитет в съставт: председател: Анушка Димитрова; заместник председатели: Марияна Шиякова, Илия Тасев и Ренета Джоргова;
секретари: Елена Механджийска, Здравка Викторова и Димитрина Миликина.
 
Пресцентър