Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ СЕ СРЕЩНА
СЪС ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р ВАЛЕРИ МИТРЕВ
 
 
На срещата, състояла се на 9 декември 2009 г., проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, отново запозна д-р Валери Митрев с  проблемите на професионалистите по здравни грижи. Тя изложи и вижданията на съсловната организазция за решаването на най-неотложните от тях, като настоя това да става с участието на експерти на БАПЗГ.
Заместник министър Валери Митрев изрази разбиране по всички обсъждани въпроси и обеща съдействие за решаването им във възможно най-кратки срокове. За целта ще се създаде специална работна група, както и сектор в МЗ по здравни грижи. 
Срещите между ръководствата на МЗ и на БАПЗГ ще  продължат да се провеждат регулярно и в бъдеще, в името на намирането на най-верните пътища за преодоляване на дефицита от професионалисти по здравни грижи, който е на път да предизвика сериозна криза в здравеопазването.
                                                Пресцентър