Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (25.01.2017)
 
Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ СТАВА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
От 27 януари тази година д-р Илко Семерджиев ще заеме поста служебен министър на здравеопазването, е посочено в указа на президента Румен Радев за служебното правителство на Република България. Д-р Семерджиев ще бъде и заместник-министър председател по социални политики.
Д-р Илко Семерджиев е учредител на Българския лекарски съюз през 1989 г. и три мандата e член на УС на съсловната организация, през два от които е зам.-председател на БЛС. Бил е зам.-министър на здравеопазването в правителствата на проф. Иван Беров, Стефан Софиянски и Иван Костов (1993,1997, 1998). От 1997 до 1999 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 1999 г. създава Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и става неин първи директор, след което в продължение на две години е министър на здравеопазването. От 2001 г. насам е учредител, председател и почетен председател на УС на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО). През 2003 г. учредява и в продължение на 10 г. е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване "ДОМ-Здраве" АД.
Д-р Семерджиев придобива магистърска степен по стоматология в Медицинска академия - София (1984) и специалност "Обща стоматология" (1989). Завършва магистратура по здравен мениджмънт в Бургаския държавен университет "Проф.  д-р "Асен Златаров" (2002). Завършва бакалавърска степен по мениджмънт (1991 ). Продължава специализацията и квалификацията си в областта на фирменото управление, здравния мениджмънт, общественото здравеопазване, управлението на здравното и социалното осигуряване в САЩ,  Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.
 
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОТХВЪРЛИ ВТОРОТО ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ ЗА ЛЕКАРСТВА
И второто искане за спиране на електронния търг за лекарства на здравното министерство бе отхвърлено от Комисията за защита на конкуренцията. То е на компанията "Топ хоспитал сървис", която подаде жалба срещу търга на 29 декември 2016 г., съобщи Zdrave.net.
Мотивите на КЗК да не уважи искането за спиране на обществената поръчка са същите, каквито бяха и в определението й по жалбата на "Медекс", а именно - "от спирането на процедурата ще настъпят значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане".
Предстои жалбите на двете компании да се гледат от Комисията по същество.
Междувременно стана ясно, че "Медекс" няма да обжалва определението на КЗК пред Върховния административен съд. Ако и решението на "Топ хоспитал сървис" е същото, то е-търгът за лекарства, който бе спрян от МЗ докато КЗК излезе с определение, може да бъде стартиран отново.
Дали това ще стане обаче, ще реши служебният здравен министър д-р Илко Семерджиев след официалното му встъпване в длъжност.
Електронният търг за лекарства бе стартиран в края на декември 2016 г. Прогнозната му стойност е малко над 1,1 млрд. лв. и в него се включиха 145 държавни и общински лечебни заведения.
 
СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ В СОФИЯ СТАВА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
На последното си заседание правителството на Бойко Борисов в оставка прие решение, с което определя за университетска Специализираната болница за активно лечение по онкология в София, съобщи информационната служба на МС.
Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.
 
Според изследване на "Прозрачност без граници":
БЪЛГАРИТЕ НАЙ-ЧЕСТО ДАВАТ ПОДКУПИ НА ЛЕКАРИ И ПЪТНИ ПОЛИЦАИ
Лекарите и пътните полицаи оглавяват класацията за получаване на подкупи у нас. Това сочат резултатите от годишното изследване "Индекс за възприятие на корупцията" за 2016 г.  на "Прозрачност без граници" , съобщи Zdrave.net. Най-засегнатият сектор от корупцията е съдебната система, следвана от законодателната власт. Едва 19% от далите подкуп биха подали сигнал за корупция, сочи изследването, цитирано от БТА.
Индексът за възприятие на корупцията на България през 2016 година е 41 пункта. С тези резултати  страната ни заема 75 място в световната класация. Стойността на индекса е същата като през 2015 г. Поради напредъка на други държави България се придвижва назад в общата световна класация от 69-то място (през 2015 г.) до 75-то място през изминалата година. България  заема последното място в класацията на държавите-членки на Европейския съюз (за сравнение, средната стойност на индекса за ЕС е 65,36).