Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (18.01.2017)
 
НОВИТЕ ОРИГИНАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ПРИ ДОКАЗАН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ ОТ ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ
Допълнително изискване за влизането на нови оригинални медикаменти в Позитивния лекарствен списък прие днес Министерски съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Според решението за промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти ще се събират данни от прилагането на тези лекарства за срок до възникване на задължението за поддържане на реимбурсния статус на съответния медикамент.
Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти ще се извършва от университетски болници, ведомствените лечебни заведения, психиатричните болници, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и др.,  в които има структури по профила на заболяването, поради факта, че се касае за иновативни лекарствени продукти, чието прилагане е свързано със строг контрол и наблюдение.
Въведен е механизъм за събиране и обобщаване на информацията за всеки конкретен лекарствен продукт, която ще се анализира от Националния център по опазване на обществено здраве и анализи и ще се предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, НЗОК и МЗ.
 
ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР ЩЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ
Правителството възложи на министъра на здравеопазването да сключи договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на инвестиции при реализирането на проекта за подкрепа на спешната помощ. За това информираха от правителствената пресслужба. Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Големият инвестиционен проект е с фокус върху обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. Инвестиции ще бъдат извършени във всички центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, както и в 34 спешни приемни отделения, разкрити в лечебни заведения с над 50% държавна собственост на капитала.
 
БЛИЗО 450 ХИЛЯДИ ПАЦИЕНТИ СМЕНИХА ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
448 825 здравноосигурени лица у нас са сменили личния си лекар през 2016 г., съобщи сайтът на НЗОК. 
Експертите на здравната каса припомнят, че всички здравноосигурени имат право да сменят личния си лекар два пъти годишно - през юни и през декември. При промяна на адреса по местоживеене, пациентът може да извърши смяната по всяко време на годината.
Общо 126 240 здравноосигурени лица от цялата страна са сменили личния си лекар през декември миналата година. Най-голям е техният брой в столицата - 26 644 души.
Основните причини за смяна на личен лекар са прекратен договор на НЗОК с общопрактикуващия лекар, промяна на местоживеенето на пациента, както и личните предпочитания на пациентите, обобщават от здравната каса.