Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  (17.01.2017)
 
ПЛАЩАТ 19 МЛН. ЛВ. НАДЛИМИТНА ДЕЙНОСТ НА БОЛНИЦИТЕ
НЗОК ще заплати 19 млн. лв. надлимитна дейност на лечебните заведения, извършена през изминалата година, съобщи Zdrave.net. Става въпрос за отчетена от болниците дейност, която е осъществена през периода, през който е действал т. нар. служебен рамков договор, съобщи след края на днешното заседание на Надзорния съвет на фонда председателят му и заместник-здравен министър д-р Ваньо Шарков.
Той обясни, че средствата ще дойдат от спестените след въвеждането на системата за пръстова идентификация разходи на болниците.
"Причината да вземем решението е фактът, че след въвеждането на пръстовия идентификатор среднодневният разход за болнична помощ през ноември от 6 838 000 лв. спадна на 4 408 000 лв. през първата седмица. След решението на ВАС се покачи отново", посочи той. Шарков отбеляза, че за декември все пак разходът остава в рамките на 5,4 млн. "Това дава възможност да се платят надлимитните средства", изтъкна той.
На практика става въпрос за надлимитна дейност в периода от април до края на ноември месец, защото плащането за декември към лечебните заведения предстои едва в края на януари тази година.
Пред Zdrave.net представителят на синдикатите в Надзорния съвет на касата д-р Иван Кокалов поясни, че средствата, с които ще бъде платена надлимитната дейност на лечебните заведения идват от неусвоените средства от РЗОК.
 
БЛИЗО 50% ПОВЕЧЕ ГЛОБИ ЗА БОЛНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ
Почти 50 на сто повече глоби и санкции е наложила НЗОК на лечебни заведения през ноември тази година спрямо предходния месец октомври. Това става ясно от данни, представени на Надзорния съвет на фонда на заседание от 4 януари т. г. , от директора на "Болнична медицинска помощ" д-р Страшимир Генев.
В тях се посочва, че през ноември са извършени 19 проверки на 29 лечебни заведения - 7 самостоятелни, т.е. извършени са само от експерти на Централно управление на касата, и 12 съвместни.
Събраните суми от глоби и санкции са 80 500 лева, а тези, които болниците трябва да възстановят, защото според касата са получени неправомерно, са 127 607 лева.
"В сравнение с предходния месец общите цифри, т.е. глобите и санкциите, както и неправомерно получените суми показват един ръст от 44.6%", посочва Генев и пояснява, че за ноември те са 1 335 069 лева, докато за предходния октомври са били в размер на общо 923 269 лева.
От отчета му пред касата става ясно, че основните нарушения, които са констатирани при проверките, са липса на индикации за дадено лечение, което обаче е отчетено пред фонда.
 
АРТРОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТПАДАТ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Редица артрозни заболявания отпадат от задължителната до момента диспансеризация, стана ясно от съобщение на НЗОК, изпратено до медиите. В него се посочва, че Надзорният съвет на фонда е взел решение от диспансерно наблюдение в извънболничната медицинска помощ да отпаднат юношески (ювенилен) артрит и анкилозиращ спондилит при лица на възраст под 18 години, както и псориатични и ентеропатични артропатии, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески артрит при лица над 18-годишна възраст. За целта ще бъде променена наредбата, която касае основния пакет от дейности, като в нея е включена нова амбулаторна процедура - АПр №42 - "Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии", поясняват от НЗОК.
Процедурата е разработена съвместно с националните консултанти по съответните заболявания, като са разписани ясно условията и редът за договаряне, както и начинът на изпълнение. Представени са и индикациите за изпълнение на процедурата и са включени някои изисквания за оценка на състоянието на съответните пациенти с тези заболявания.
 
От тази година
НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА ИМУНОСУПРЕСИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ГЛОМЕРУЛНИ БОЛЕСТИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
От 1 януари 2017 г. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ. Това ще става с протокол, който ще се издава от специализирани комисии в болнични лечебни заведения, където и до момента е провеждано лечение и наблюдение на пациентите. Това съобщиха от пресцентъра на здравния фонд.
В Наредба №2 от 25 март 2016 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, до 1 януари 2017 г. регламентът за заплащане на имуносупресивното лечение на децата с гломерулни болести е извън стойността на клиничната пътека, припомнят от НЗОК. Проблемът се поражда и от факта, че част от диагнозите, които изискват имуносупресивно лечение, са извън кратките характеристики на някои лекарствени продукти.
До 2012 г. лечението на децата с гломерулни болести, при които се налага провеждане на имуносупресивна терапия, се осигуряваше по линия на Българската Коледа.
 
ПАЦИЕНТИ С ХОББ ИСКАТ БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ
Лекари и пациенти настояха за напълно безплатно лечение за хората с хронична обструктивна белдробна болест (ХОББ) реимбурсиране на домашната кислородотерапия, съобщи Credoweb.bg
На специална пресконференция днес, посветена на белодробните заболявания, беше дадено началото на широкомащабна кампания "Дишам свободно - 2017". Целта й е да информира обществото за социалната значимост на хроничните респираторни заболявания, като фокусът е върху астмата и ХОББ. Инициативата се организира и реализира от Асоциацията на българите боледуващи от астма, ХОББ и алергии, съвместно с Българското дружество по белодробни болести и Българското дружество по алергология.
В рамките на събитието се обсъдиха основните предизвикателства, пред които лекарите специалисти - пулмолози и алерголози, и пациентите са поставени. Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се приеме и реализира национална програма, гарантираща ранната диагностика и адекватната превенция на хроничните респираторни заболявания. Настояха за облекчаване на достъпа до лечение на хората с тежка астма и за превенция на хроничните белодробни заболявания чрез подобряване качеството на въздуха.
Доц. д-р Ваня Юрукова от Клиничния център по белодробни болести на СБАЛББ "Св. София" и член на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести изтъкна че близо 15% от населението на България над 40-годишна възраст страда от ХОББ.