Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.01.2017)
 
ВСЕ ПО-МАЛКО МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЛЕКАРИ ТЪРСЯТ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА
Данните за издадените удостоверения от Министерство на здравеопазването показват, че се запазва тенденцията все по-малко лекари и сестри да търсят професионална реализация в чужбина, съобщи сайтът на МЗ.  Същевременно все повече дипломирани лекари продължават своето медицинско образование за придобиване на специалност у нас.
През миналата година издадените удостоверения на медицински сестри са били 181. за сравнение - през 2015 удостоверения  са получили 291 медицински сестри, а през 2014 г. - 345 бр. През 2016 г. здравното министерство е издало 258 удостоверения на български лекари за работа в държави-членки на ЕС. През 2015 г. издадените удостоверения са били 364, а през 2014 г. - 414.
От МЗ припомнят, че промените в Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са направени с цел да се създадат привлекателни условия за професионално развитие на медицинските специалисти. Облекчен е достъпът до специализация чрез отпадане на платената специализация. Друг позитив е, че специализацията пък може да започне през цялата година при това на трудов договор, а не по силата на договор за обучение. За първи път през 2016 г. специализантите са признати от НЗОК като реален партньор при изпълнение на договорите.
През миналата  година по реда на Наредба №1 са зачислени 2092 специализанти, от които 1668 са новозачислени, а 424 са прехвърлени от Наредба № 34.
 
МЗ ПРИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г.
Ръководството на Министерството на здравеопазването прие разпределението на бюджета на министерството за 2017 г. за дейностите, които извършва в изпълнение на правителствената програма. Това съобщи сайтът на здравното ведомство.
Информацията припомня, че бюджетът на МЗ бе приет със Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ бр.99/09.12.2016 г.). Разходите в приетия бюджет са в размер на 458 847,7 хил. лв. Завишението на разходите е в размер на 22 306,4 хил. лв. или с 5,1 % повече  спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Предвидено е увеличение в размер на 13 906,4 хил. лв. или със 7,29 % повече спрямо ЗДБ 2016 г. с цел запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез заплащане на труда на работещите в системата. 2 306,4 хил. лв. са определени  за увеличение на разходите за възнаграждения в структурите на системата на МЗ във връзка с увеличение на минималната работна заплата през 2017 г.  Увеличението на средствата за възнаграждения на персонала в Центровете по трансфузионна хематология е в размер на 800 хил. лв. или с 14,63 % повече спрямо ЗДБ 2016 г. Увеличението на средствата за заплати на работещите в Центровете за спешна медицинска помощ е в размер на 8 000 хил. лв. Увеличението на средствата за работещите в Държавните психиатрични болници е в размер на 2 800 хил. лв. или с 19,67 % повече спрямо ЗДБ 2016 г.
Увеличението на разходите, свързани с придобиването на специалност в системата на здравеопазването, е в размер на 1350 хил. лв. (със 37 %  повече спрямо 2016 г.)
За оптимизиране на системата на болничната помощ, с цел ефективност и повишаване мотивацията на медицинските специалисти увеличение в размер на 7 000 хил. лв. (8,79 % спрямо 2016 г.)
За ефективно функциониране на спешните отделения към лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, е предвидено увеличение в размер на 4 000 хил. лв. За развитието на трансплантацията и високотехнологичното лечение на мозъчно-съдови заболявания увеличението е в размер на 3 000 хил. лв.
За други оперативни дейности на Министерство на здравеопазването увеличение на разходите в размер на 50 хил. лв.
От МЗ уверяват, че бюджетът за 2017 г. гарантира изпълнението на Методиката на субсидиране на лечебните заведения, дейностите по изпълнение на Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки, националните програми в областта на здравеопазването. Ще продължи и успешната реализация на програмата за майчино и детско здравеопазване.
 
СЪЗДАДОХА ФАЛШИВА СТРАНИЦА НА ЗДРАВНАТА КАСА ВЪВ ФЕЙСБУК
В социалната мрежа Фейсбук е създаден фалшив профил на Националната здравноосигурителна каса, алармираха в писмо до медиите от здравния фонд. Фалшивият профил публикува невярна информация, която е обидна за лекарите и пациентите и уронва престижа на институцията, изтъкват от касата. От там са подали сигнал до Главна дирекция борба с организираната престъпност към МВР за предприемане на необходимите действия.
НЗОК никога не е създавала профил във Фейсбук и в останалите социални мрежи. Официалната интернет страница на здравната каса е на адрес: www.nhif.bg, подчертават от здравния фонд.
Преди дни бяха създадени фалшиви интернет страници на официалните сайтове на Министерството на здравеопазването и на Българската национална телевизия.
 
БЕЗРАБОТНИТЕ ЩЕ ВНАСЯТ ПО 18,40 ЛВ. МЕСЕЧНО ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 
От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще трябва сами да внасят всеки месец по 18,40 лева здравна вноска. За това информират от Националната агенция за приходите, съобщи Zdrave.net. През миналата година месечната сума за тази група беше в размер на 16,80 лв.  Причината за увеличението е, че от 1 януари е определен нов размер на минималния осигурителен доход - 460 лв.
Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 230 лв.
От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2017 г.
От НАП напомнят също, че всички внасят сами здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от НЗОК.