Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
УЧРЕДИ СЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
 
След консултативна среща между КНСБ, КТ "Подкрепа", Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз, Асоциацията на работодателите в здравеопазването и др., бе учреден Обществен съвет в здравеопазването. Целта е всички проекти и намерения за реформи от днес нататък да се консултират в този формат, за да не се допускат непрекъснато грешки, които са за сметка както на пациентите, така и на изпълнителите на медицински услуги.
От страна на БАПЗГ в срещата взеха участие проф. д-р Станка Маркова, председател на Управителния съвет и Петя Недкова, заместник председател на Националния съвет по качество.
Председателят на КНСБ д-р Желязко Христов каза, че допуснатите грешки в хода на здравната реформа са довели до там, че след 20 години разделение  синдикатите, съсловните организации, общините и т. н. се обединяват в името на едно по-добро здравеопазване, което българските граждани заслужават.  Както той, така и председателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев заявиха, че са категорично против отстраняването на съсловните организации от договорния процес. Според тях това е връщане назад към административно командната система на управление в здравеопазването.
Проф. д-р Станка Маркова изрази тревогата си от намаляването на парите за здраве, което ще се отрази негативно предимно върху заплащането на труда на професионалистите по здравни грижи, които и сега са с най-ниските заплати.
"Ние винаги участваме в подобни дебати и винаги си казваме болката, но резултати, поне засега, няма" - каза Петя Недкова.
И другите председатели на съсловните организации, както и представителите на общините и работодателите  изразиха тревогата си от силно намалените бюджетни средства за здравеопазване. Повечето от изказалите се не одобриха и предлаганите промени в здравното осигуряване. Подобни недобре обмислени и прибързани промени, както и намерението да се закрият някои общински болници, без за целта да е изготвено подробно експертно становище, могат да доведат до срив на здравната система.
Първото решение на Обществения съвет в  здравеопазването е да покани на професионален дебат министрите на финансите и на здравеопазването, председателят и членовете на комисиите по здравеопазване и по бюджет и финанси към НС. След срещата и в зависимост от резултата от нея ще се вземе решение за провеждане на Национален ден на протест.
В края на дебатите бе приет и подписан следният документ:
 
 
С П О Р А З У М Е Н И Е
 
ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
    Днес 03. 11. 2009 г. лидерите на КНСБ, КТ "Подкрепа", БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ"Подкрепа", изразяват искрено  и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни  становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи, от днес нататък, трябва да се консултират в този формат, независимо кой и как ги предлага!
    Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
    Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро  качество на живота в България и  по-добър статут на работещите в здравеопазването.
    Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателят на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси.  След срещата и в зависимост от резултата й,  ще се вземе решение за провеждане на Национален ден на протест  пред Българския парламент под надслов: "Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите"
   Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!
 
За КНСБ :                                 За БЛС:
доц. д-р Желязко Христов          Д-р Цветан Райчинов
 
За КТ "Подкрепа":                    За БФС:           
д-р Константин Тренчев            Маг. фарм. Мирослав Ненчев
 
За ФСЗ-КНСБ:                          За БЗС:
д-р Иван Кокалов                     д-р Николай Шарков
 
За МФ"Подкрепа"                     За БАПЗГ:
д-р Теодора Вълчева                проф. д-р Станка Маркова
                               
                                              За НАРЗ:
                                              Д-р Димитър Димитров