Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
УС И НС НА БАПЗГ ПРИЕХА ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ
И ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
 
 
На заседания, проведени на 24 октомври 2009 г. в аулата на ВМА в столицата, Управителният съвет и Националният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изслушаха информация на  председателя на Управителния съвет  проф. д-р Станка Маркова за дейността на Асоциацията след последното заседание от 20 март т. г. до този момент. Тя прочете и предложенията на УС на БАПЗГ за промени в Закона за здравното осигуряване, които бяха гласувани от НС и ще бъдат предоставени на парламентарната Комисия по здраавеопазване/.
Заместник председателят на УС Милка Василева запозна присъстващите с международната дейност, като се спря по-подробно на методите на работа на лидерска позиция, разгледани на форум на Международната сестринска организация.
На заседанията  бе приет отчет на главния секретар Дафинка Коцева за  финансовото състояние на БАПЗГ. Особен интерес предизвикаха констатациите, направени в Доклада на одитора за някои пропуски на регионалните колегии в осчетоводяването и отчитането на финансовите постъпления и на извършените разходи. От дискусиите стана ясно, че повече компромиси  и грешки в това отношение не бива да се допускат, тъй като има опасност на БАПЗГ да бъдат наложени наказания за неспазване на финансовата дисциплина. 
УС и НС на БАПЗГ приеха Правила за работа с Регистъра и Правила за работата на етичната комисия. Бе изслушана и информация за работата по следдипломното обучение.
                                                                Пресцентър