Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.11.2016)
 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БЕ ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ
На 26 ноември 2016 г. в конферентната зала на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в София се проведе редовно заседание на Националния съвет на БАПЗГ. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изнесе информация за богатата дейност на съсловната организация за периода от май до ноември тази година - участие в конференции и научни форуми с международно участие, кръгли маси по актуални проблеми в здравеопазването, различни обучителни форуми и семинари, конгреси, дискусии. Тя се спря на усилията, които са направили експертите и ръководството на Асоциацията, за да се чуят исканията на съсловието за по-достойно заплащане, което да залегне в Колективния трудов договор - 2016. "Проведохме много разговори с представители на медицинските федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа", които се съобразиха с част от нашите искания и те вече са факт в новия Колективен трудов договор", изтъкна Милка Василева. Тя уточни, че БАПЗГ ще продължи да настоява началната заплата на професионалистите по здравни грижи да бъде равна на три минимални работни заплати. "Според новия договор мениджърите на лечебните заведения могат да увеличат заплатите до 30%, което е стъпка напред в тежката финансова и кадрова криза в здравеопазването", подчерта председателят на БАПЗГ.  "В КТД - 2016 са залегнали текстове, които дават възможност професионалистите по здравни грижи с по-висока квалификация да получават всеки месец към основната си заплата допълнителни суми - по 50 лв. месечно за специализация, по 20 лв. за първи сертификат и още 20 лв. за всеки следващ сертификат", уточни Милка Василева. 
Председателят на Националния съвет по качество Петя Недкова представи проект на квалификационна рамка за професионално развитие, който бе одобрен с пълно единодушие от членовете на Националния съвет на БАПЗГ. Той отговаря на последните европейски директиви за непрекъснато обучение на практикуващите регулирани професии, сред които са и професионалистите по здравни грижи.
Според проекта през първата година от трудовия си стаж професионалистите по здравни грижи ще бъдат в първо квалификационно ниво, .т.е. те ще могат да работят във всички звена по профила на съответната специалност в професионално направление "Здравни грижи" под наставничество и супервизия. След една година те ще получат своя първи сертификат и ще преминат към второ квалификационно ниво, което ще им даде право да работят самостоятелно в рамките на компетенциите си.
Всеки следващ сертификат за ново квалификационно ниво ще се придобива на 5-годишен период.
 
НАД 15% ОТ БЕБЕТАТА В БУРГАСКА ОБЛАСТ СА НЕДОНОСЕНИ
Над 15% от бебетата в Бургаска област се раждат с тегло, по-ниско от 2500 грама. Сред тях има и новородени с екстремно ниско тегло - 800 грама. За последната година в Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас са родени 8 деца с тегло между 800 и 900 грама. Животът им е спасен, без риск и последствия за нормалното им развитие, съобщи Credoweb.bg по време на Световния ден на недоносените бебета. Той е посветен на борбата за оцеляване на тези деца, на надеждата на техните родители и на знанията и уменията на медиците, които ги връщат към живота. Детето се счита за недоносено, ако е рождено преждевременно или е с тегло под 2500 грама. Само допреди 15 години оцеляването на бебетата с екстремно ниско тегло е било почти невъзможно, обяснява  началникът на Отделението по неонатология д-р Стилияна Томова. Днес тя и колегите й неонатолози отчитат, че благодарение на добрата апаратура, подобрените знания и достиженията на медицината, недоносените и преждевременно родени бебета имат много по-големи шансове за живот. В неонатологията на УМБАЛ Бургас 250 бебета са имали нужда от  специални грижи, през 2015 г. По данни на Фондация "Нашите недоносени деца" над 6000 бебета у нас се раждат преждевременно. Непрекъснато се увеличава и броят на недоносените с екстремно ниско тегло - под 1000 грама. Грижата за най-малките и крехки пациенти в света възлиза на повече от 26 милиарда евро годишно. В България грижата за едно недоносено бебе може да достигне до 2000 лева на ден.