Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ОБЯВИ ДЕТСКОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ СИ ПРИОРИТЕТИ
 
 
Известни са тревожните данни за заболеваемостта сред децата и учениците. От години за това се говори, но реални мерки, които да променят негативната тенденция, не се предприемаха. Сегашното ръководство на здравното министерство обяви в средата на септември /в началото на учебната година/, че детското здравеопазване ще е един от основните приоритети на неговата политика. Какво точно ще бъде направено, личи от следната публикация в сайта на министерството  (от 15.09.2009 г.)
 
СЪОБЩЕНИЕ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
          Детското здравеопазване е един от основните приоритети в политиката на новото правителство. Във връзка с началото на учебната година Министерството на здравеопазването предприема следните стъпки:
           Служители на РИОКОЗ започват масови проверки във връзка с влизането в сила на новата наредба за здравословно хранене в училищата. При тях инспекторите ще установят доколко тя се прилага на практика и ще дадат предписания за отстраняването на нередностите. Между 15 и 30 ноември служителите на РИОКОЗ отново ще направят тематични проверки в училищата за това дали са спазени предписанията им. При установени нарушения тогава те ще налагат санкции. Глобите варират от 200 до 2000 лв.
           Служители на РИОКОЗ ще организира инициативи в час на класния ръководител, за да запознаят учениците и преподавателите с мерките за предпазване от вирусни инфекции. Спазването на личната хигиена е основният начин за това. За тази цел във всяко училище трябва да има осигурена топла вода, сапун и салфетки за ръце. При появата на симптоми за грип децата трябва да останат вкъщи и да отидат на лекар. Имунизирането с ваксина за сезонен грип също е сред препоръчителните мерки за борба с грипа.
            Министерство на здравеопазването разработва Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях. Тя разширява разкриването на здравни кабинети от детските градини и училищата и в домовете за деца, за възрастни хора с увреждания, за стари хора, както и в социалните учебно-професионални центрове, приютите и центровете за временно настаняване. Разкриването на кабинетите в училищата и детските градини ще става чрез мотивирано предложение до Общинския съвет и след решение на съвета кметът издава заповед за откриването или закриването на здравния кабинет. Минималният брой за откриването на здравен кабинет в градините е 60 деца, а в училищата - 100 ученици. Дейността в здравния кабинет трябва да се осъществява от лекар и от медицински специалист. Един лекар може да обслужва една или повече градини и училища, ако има до 2000 деца и ученици за 8 часов работен ден. Медицинският специалист може да обслужва най-много 800 ученици или до 200 деца в един здравен кабинет. Лекарят трябва да оказва първа медицинска помощ, противоепидемични дейности, да извършва здравна просвета, лечебна
физкултура, контрол на спортните дейности, да изготвя и надзирава спазването на учебните разписания, както и храненето на учениците. Освен това всяка година лекарите ще представят на родителите до 30 септември лични профилактични карти и ще изискват от тях да ги върнат попълнени до 31 януари на следващата година. На базата на резултатите от тези прегледи лекарят и медицинският специалист в здравния кабинет до 31 март изготвят анализ на здравословното състояние на децата, за което информират директора на заведението и изпращат анализа в РИОКОЗ.
            Обобщените данни от профилактичните прегледи, проведени от личните лекари на учениците в периода септември - декември 2008 г, показват, че 91 на 1 000 прегледани деца са с отклонение в здравословното състояние. Най-честите проблеми са свръхтеглото, смущения в зрението и гръбначни изкривявания. Фактори, които увеличават риска от появата и задълбочаването на проблемите в зрението  са продължителният престой пред телевизора и работата и игра на компютър в домашни условия. В училищата седмичните разписания са съобразени с максималната продължителност на работа с персонален компютър. Причините за появата на гръбначните изкривявания обикновено са комплексни - несъобразена с ръста училищна мебел, продължителен престой в неправилна поза, неправилно носене на ученическата чанта. За ранно откриване и профилактика на гръбначните изкривявания е необходимо родителите да наблюдават как детето седи, докато пише домашните си. Тялото му трябва да бъде изправено, главата леко наклонена напред, лактите свободно да опират на масата, а краката, свити под прав ъгъл в коленните стави, да опират с цялото стъпало на пода. Разстоянието между очите и книгата или тетрадката трябва да бъде 35 - 40 см. Освен това родителите трябва да приучат детето към правилно лежане по време на сън. Най-полезно е положението по гръб с изпънати край тялото ръце, на равно и полутвърдо легло с ниска възглавница. Децата трябва да носят учебниците си в раница на двете рамена, а по-големите ученици да сменят чантата в ръцете си. Родителите трябва внимателно да оглеждат детето в профил и анфас, защото това може да покаже дали то има гръбначно изкривяване - едното рамо да стои по-високо от другото, едната половина на таза да е по-високо разположена от другата, а талията от едната страна да е изгладена, асиметрично разположение на лопатките. Учителите трябва да спазват изискването за подреждане на учениците в класните стаи на подходящи за възрастта и ръста чинове. Децата с отклонение в стойката и тези с гръбначни изкривявания да се поставят на средната редица. Преподавателите трябва периодично да разменят местата на децата от първа и трета редица, да обръщат внимание за правилната работна поза и да разясняват на учениците необходимостта от активно спортуване -  плуване, баскетбол, волейбол, кънки, ски.