Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (29.10. 2016)
 
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И В ТЯХ ДА РАБОТЯТ САМОСТОЯТЕЛНО АКУШЕРКИ, СМЯТА ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЩЕРЕВ
Необходимо е да се възстановят женските консултации и в тях самостоятелно да работят акушерки, които да ползват лекари консултанти при нужда. Това предложение лансира проф. д-р Атанас Щерев по време на обучителен модул за акушерки в рамките на Десетия Софийски симпозиум по репродуктивна медицина и Балканската конференция по вагинална ендоскопия, които се проведоха на 28 и 29 октомври т. г. в София.
Специалистът посочи като грешка закриването на женските консултации преди 16 г., в които акушерки са проследявали бременността на бъдещи майки и са се допитвали до лекарско мнение само, когато е имало отклонение от приетите медицински норми. Според проф. Щерев възстановяването на женските консултации ще допринесе да се увеличат физиологичните раждания за сметка на оперативните раждания, които през последните години обезпокоително нарастват. В презентацията си той изброи пет дейности, които могат да се поемат от акушерките и да се изпълняват от тях напълно успешно: да правят семейно планиране; да консултират бременни жени; да водят раждане, което протича нормално и да потърсят лекарска помощ само когато това се налага; да осъществяват следродилен патронаж;  да правят скрининг за ракови заболявания на маточната шийка и лигавицата на матката.
"Имаме принципната подкрепа на БАПЗГ, че такова обучение за повишаване на компетенциите на акушерките  може да се осъществи", изтъкна проф. Щерев. Той запозна присъстващите на обучението 80 акушерки с конкретните алгоритми, които могат да извършват акушерките,  за да проследяват състоянието на плода и бъдещата майка през трите триместъра на бременността. Специалистът се спря на таблица за измерване на Ph на плода, изготвена от д-р П. Игнатов, която би могла да се използва  за надеждно  проследяване на развитието на плода и състоянието на родилката в случай , че ултразвуковият запис по 4 критерия се прави в рамките на  30-40 минути. Точните изследвания дават ясна картина кога и как трябва да се проведе раждането, изтъкна проф. Щерев. Той е убеден, че пълноценната консултация с бъдещата майка би трябвало да трае между 30 мин. и един час, но лекарите у нас са много натоварени и нямат време за подобни консултации.  "Именно затова делегирането на самостоятелни дейности на  акушерките  с участието на консултанти е напълно възможно и би довело до по-добри медицински  резултати. В страни, където това се случва  броят на жените, които раждат по физиологичен начин и на кърмещите майки  е по-голям", подчерта специалистът
По време на обучението бяха представени асистирани репродуктивни технологии и протоколи за стимулация, акушерки споделиха личен опит за водене на нормално раждане и .възможностите за обучение на бъдещата майка да осъществява безболезнено и пълноценно кърмене. 
Присъстващите акушерки получиха сертификати и кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на специалистите по здравни грижи на БАПЗГ.
 
ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ НАД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ИМАТ ПРАВО НА ТРЕТА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ
През последните четири месеца на 2016 г.  здравноосигурените над 18- годишна възраст имат право на трета дентална дейност. Това  стана възможно благодарение на средства, които бяха отпуснати от резерва на НЗОК в размер на 8 милиона лв.
Решението бе взето на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване и във връзка с прилагането на чл. 120, ал. 4 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016 г. След отчитане на касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания за дентална помощ за периода януари-юли  т.г., б е установено, че са заплатени средства в размер на 78 951 хил. лв. и изпълнението на бюджета не надхвърля с повече от 25 на сто предвидените средства.