Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (26.10. 2016)
 
7,2 МЛН. ЛВ. ЗА 11 ДЪРЖАВНИ БОЛНИЦИ ОТПУСНА ПРАВИТЕЛСТВОТО
Министерството на здравеопазването ще получави допълнително 7,2 млн. лв. по бюджета си. Това реши днес Министерски съвет на редовното си заседание, съобщи Zdrave.net.  Всички средства ще отидат за държавни болници, като по-голямата част от тях ще са за ремонти и апаратура, става ясно от решението.
УМБАЛСМ "Пирогов" ще получи 2 млн. лв. за строително-ремонтни дейности и закупуване на медицинско оборудване за нуждите на детската клиника. УМБАЛ "Царица Йоанна - Исул" ще получи 400 000 лв. за ремонт на детската си УНГ клиника, в която не е правен ремонт почти 40 г. УМБАЛ "Св. Екатерина" ще получи 400 000 лв. за две изкуствени сърца.
Университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович"  в Стара Загора ще разполага със 150 000 лв. за закупуване на микроскоп за Клиниката по неврохирургия за извършване на микроневрохирургични операции.
Три лечебни заведения ще получат по 1 млн. лева за ангиографи. Това са МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - Смолян, МБАЛ - Търговище и МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Ловеч. По думите на здравния министър Петър Москов, с доставката на оборудването пациентите от трите града вече няма да изминават стотици километри, за да си направят нужните изследвания.
Университетска болница "Св. Анна" - Варна ще получи 260 000 лв. за основен ремонт на Хирургичния и Терапевтичния блокове, както и за закупуване на апаратура за Неонатологията и Родилното отделение.  За  МБАЛ "Св. Иван Рилски"  - Разград се предвидени 200 000 лв. за лапароскопско оборудване и 5 апарата за хемодиализа за пациенти с бъбречна недостатъчност.  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - Габрово  ще разполага с 500 000 лв. за строително-ремонтни дейности за детското отделение и 10 апарата за хемодиализа за пациенти с бъбречна недостатъчност. 190 000 лв. се отпускат на МБАЛ - Шумен за животоспасяваща апаратура за Реанимацията, Хирургичното и Вътрешно отделения.
 
РАЗШИРЯВАТ ИНФОРМАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНЪБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
Правителството измени Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. С промените се прецизира процедурата по регистрация на втори и следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, които извършват дейност на територията на различни области, съобщиха от правителствената пресслужба.
Втори или следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, както и дейностите, които осъществяват, ще се регистрират в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по първоначална регистрация. Информацията в регистъра ще бъде разширена, като ще се гарантира прозрачността на процеса на вписване в регистъра.
Дефинират се ясно функциите и отговорностите на съответните РЗИ - по първоначална регистрация и по местонахождение на втория адрес, което ще подпомогне упражняването на контрол върху дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
 
ОТПУСКАТ 3 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦИКЛОТРОНЕН ЦЕНТЪР
Министерският съвет предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв. на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките за дейности, свързани с въвеждането и безопасното експлоатиране на Националния циклотронен център, съобщипа он рлавителствената пресслужба.
Очаква се закупеният ускорител - тип циклотрон, да произвежда изотопи за нуждите на медицината в България. С новия ускорител ще се задоволят нуждите от радиофармацевтика FDG, използван за диагностика на онкологичните и други заболявания в България.
Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 г.
 
СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЩЕ ПРОВЕЖДАТ СЪВМЕСТНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЛЕКАРСТВА
Държави от Централна и Източна Европа ще провеждат съвместни обществени поръчки за осигуряване на лекарства. Условията и редът за това ще се уреждат със споразумение между страните. Това предвижда проект на споразумение, одобрен от правителството на днешното му заседание, информират от пресслужбата на Министерски съвет.
Проектът на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение ще бъде основа за водене на преговори между държавите, става ясно от съобщението.
Документът предвижда сближаване на лекарствените политики и обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения с фармакомпаниите за финансови отстъпки на лекарства и брой лекувани пациенти със съответните медикаменти.
Договарящите страни се съгласяват да си съдействат за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг в някоя от тях, при условия и по ред, предвидени в националното им законодателство.
 
ВЪВЕЖДАТ НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С
Болните от хепатит С ще трябва да отговарят на нови критерии, за да бъдат одобрени за лечение с безинтерферонова терапия. Това съобщиха за Zdrave.net от НЗОК във връзка със сигнал на пациент от Русе, който вече четири месеца чака документите му да бъдат разгледани.
"Критериите ще се прецизират, защото подаването на заявления се увеличава лавинообразно", заявиха от пресцентъра на здравния фонд. На какви точно нови условия ще трябва да отговарят болните все още не е ясно, по тях работят специалисти и национални консултанти.
От НЗОК припомниха, че според едно от последните решения на Надзорния съвет на касата всички подадени документи на болни хора до 27 септември  2016 г.  ще бъдат разгледани до края на тази година. С това обаче на практика
не се спазва двумесечният срок, залегнал в правилата за работа на институцията, през който би трябвало заявките да бъдат разгледани.
 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ПОЛША БЕ ОСЪЩЕСТВЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +
Деканът на Факултета по фармация към МУ - Варна проф. Диана Иванова и заместник-декана доц. Стефан Кръстев посетиха тези дни Медицински университет - Силезия в Полша. Визитата се осъществи в рамките на европейската програма "Еразъм+", съобщи сайтът на МУ- Варна.
Българските гости разгледаха материалната база на МУ - Силезия и oбсъдиха възможностите за съвместна научноизследователска работа с декана на Факултета по фармация проф. Кристина Олжек.  Бяха дискутирани теми като повишаване на качеството на учебния процес чрез обмен на добри практики и разработването на съвместни проекти и програми.
Проф. Диана Иванова изнесе лекции по нутригеномика, които бяха посрещнати с голям интерес.