Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МЗ ЩЕ РЕШАВА
ЗАЕДНО СЪС СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 
 
Новото ръководство на Министерство на здравеопазването даде първата си пресконференция на 13 август т. г. В нея участваха
д-р Божидар Нанев, министър на здравеопазването, д-р Валерий Митрев, заместник-министър на здравеопазването, Любомир Гайдов, заместник-министър на здравеопазването, доц. Тодорка Костадинова, парламентарен секретар и др.
Още в началото министър Нанев заяви, че ще провеждат прозначна и открита политика за да реализират промените, които обществото очаква. Министерството ще положи усилия да синхронизира действията между отделните институции в сферата на здравеопазването и ще работи заедно със съсловните и пациентски организации за решаването на наболелите проблеми. 
Д-р Валерий Митрев също каза, че ще търсят сътрудничеството на съсловните организации, които трябва да използват целия си капацитет, за да може здравеопазването да излезе от състоянието, в което се намира в момента.
Според д-р Божидар Нанев е изключително тревожно, че просрочените задължения на болниците  са нараснали с 64% спрямо миналата година /от 33 на 51 млн. лв./ Държавни болници с най-големи дългове са  "Св. Георги" - Пловдив; МБАЛ-Бургас, МБАЛ-Пловдив , МБАЛ-Хасково, Александровска болница  и др.
Наследството е тежко и е трупано с години, каза д-р Валерий Мирев. Според него  НЗОК "вместо инструмент за реформи, се е превърнала в един стопер".
Министър Божидар Нанев обясни, че най-сериозни са  проблемите, свързани с нормативната уредба. Липсват множество подзаконови актове и наредби, забавени са над 20 подзаконови нормативни актове, които е следвало да бъдат подготвени и приети в периода от 2004 г. до сега. В тази връзка са организирани работни групи, които започват да работят спешно за придвижването на тези наредби. Освен това, ще бъде създаден Одитен комитет към МЗ като една от мерките за борба с корупцията и предотвратяването на евентуалните нарушения. В него  ще участват  представители на неправителствени  и пациентски организации, на Министерството на финансите, на Държавен финансов надзор и т. н. Комитетът ще провежда контрол върху лекарствената политика на ведомството.
                                        Пресцентър