Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (13.10.2016)
 
ФОНДЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА ЩЕ РАБОТИ ПО НОВИ ПРАВИЛА
Център "Фонд за лечение на деца" към Министерство на здравеопазването ще работи по нови правила, за да се ускорят сроковете за взимане на решения и да се оптимизират харчовете на фонда. Това заяви  министърът на здравеопазването д-р Петър Москов по време на изслушването му в рамките на последното заседание на Комисията по здравеопазване в НС. По думите му не са констатирани нарушения при работата на Фонда, но са засечени известни разминавания, които са тълкувани погрешно. Той даде примери с лечението на деца, на които Фондът е трябвало да доплати онази част от цената на скъпи медицински консумативи, която не се поема от НЗОК. Проблемът обаче е, че болниците закупуват консумативи на различни цени от дистрибуторите и по този начин се налага Фондът да плаща суми със значителни разлики за сходни медицински изделия. Министър Москов даде и пример за медицинско изделие, което лечебно заведение е закупило с Обществена поръчка на цена с 26%  по-ниска, отколкото договорената цена от здравната каса. Именно заради това в някои протоколи е отбелязано, че заплащането се отлага, докато се уточни оптималната цена, която трябва да заплати Фондът. Някои членове на Обществения съвет обаче са изтълкували това като отлагане на лечението.
Министърът допълни, че от 1 ноември т. г.  ще започне да функционира обновеният сайт на Фонда, който ще улесни значително родителите.
Предвижда се набирането на медицинската документация да се извършва по служебен път, а родителите ще представят 1-2 документа, а не 11, каквато е била практиката досега.   В сайта ще бъдат публикувани  шест регистъра. Първият е на малките пациенти, които ще бъдат записвани под уникален номер. Така родителите ще могат да следят ежедневно развитието на случая от компютъра си. Лечебните заведения в чужбина, където могат да се лекуват децата, също ще бъдат събрани в регистър. Ще има регистър на специализираните консултативни комисии, с които Фондът за лечение на деца има договор; регистър на лекари от различни специалности, регистър на дарителите и дори регистър на преводачите. Последният регистър се налага, за да се минимизират харчовете за преводите на медицинските документи.  
 
ЛЕКАРИ ОТ БАН ПОИСКАХА НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ
Университетските болници трябва да са свързани с медицинските университети." Това заяви зам.-председателят на БАН акад. д-р Дамян Дамянов на пресконференция, на която бяха представени идеи на академичната общност за развитието на здравеопазването у нас, съобщи Zdrave.net.  Според специалистите в България има прекалено много университетски болници." Броят им трябва да бъде намален и те трябва да бъдат съсредоточени само в градовете, където има медицински университети, изтъкна акад. Дамянов.  "Не може Токио да има 3 университетски болници, а България - над 23", посочи от своя страна чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев. Той изтъкна, че в университетските болници в Бургас и Русе няма нито едно хабилитирано лице. "Университетските болници трябва да бъдат там, където има университетски центрове. Там има качество на обучението, там има хабилитирани лица, там има високотехнологична медицина", изтъкна още той.
Представителите на БАН поискаха още отмяна на действието на Търговския закон върху дейността на държавните болници, както и ревизия на негативното му влияние върху системата.
 
ЕКСПЕРТИ ТЪРСЯТ РЕШЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В УЧИЛИЩЕ
Работна група с участието на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България ще изработи мерки за решаване на проблема с "медицинските бележки". Това съобщи сайта на НСОПЛБ. Предвижда се да се намерят стъпки, които да не натоварват с допълнителни административни ангажименти  личните лекари, но и да гарантират, че няма да има възможност медицинските бележки да бъдат фалшифицирани.
 
ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДИАГНОСТИЧНО СВЪРЗАНИТЕ ГРУПИ СЕ ОТЛАГА ЗА 2018 Г.
Въвеждането на диагностично свързаните групи у нас се отлага с една година, съобщи Zdrave.net. Порталът се позовава на промени на наредба от 2014 г., в която е залегнало въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, публикувана на страницата на МЗ за обществено обсъждане.
Според досегашните документи адаптираната за нашите условия австралийска класификация трябваше да влезе в сила от началото на 2017 г. С промените обаче въвеждането й се отлага за 1 януари 2018 г.
Целта на предложените промени е да се създадат необходимите условия за ефективно прилагане в практиката на медицинските процедури по австралийската класификация като се минимизират рисковете от технически грешки в работата на лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, стоматолозите, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация.