Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Програмата на НОРЕ за обмяна на кадри - възможност за развитие на българските професионалисти в здравеопазването
 
Като член на НОРЕ (Европейската федерация на болниците и по здравеопазване), АББ има възможността да участва в нейната програма за обучение и обмяна на знания и опит между здравните професионалисти в рамките на Европейския съюз. Програмата стартира през 1981 г. и е насочена към изучаване на здравните и болничните системи в Европейските страни чрез промоция на най-добрите практики.
Програмата на НОРЕ за обмяна на здравни професионалисти предлага 4-седмичен период на обучение на мениджъри и други професионалисти с мениджърски отговорности. Приемащата страна организира индивидуална програма за обучение, която най-общо включва следните теми:
Обща част:
Преглед на здравната система на страната-домакиня. За участника е важно да види какво е мястото на приемащата го организация в системата на оказване на здравни услуги както на национално ниво, така и в съответния регион или населено място. Осигурява се възможност за посещения и разговори с различни здравни професионалисти и мениджъри.
Специфични интереси:
На участника може да се предостави възможност и за проучване и изследване на специфичен проблем, към който той / тя проявява интерес.
    
Страните, които предлагат обучение по програмата на НОРЕ, са Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чешка Република, Швеция, Швейцария.
В края на програмата се организира конференция. Тази година темата на конференцията е "Професионалистите в здравеопазването в Европа: нови знания, нови предизвикателства." Конференцията ще се проведе в гр. Лисабон, Португалия на 14-15.06.2009 г. Участникът получава сертификат от НОРЕ.
През 2009 г. от България в програмата на НОРЕ участват 4-ма души, като з-ма от тях с професионалисти по здравни грижи:
1.        Йоанна Костадинова - началник отделение "Европейска интеграция" в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив.
2.        Надя Димитрова - старша сестра в УМБАЛ - гр. Плевен.
3.        Василка Русева - детска сестра, отдел "Здравеопазване", община Плевен.
 
УСПЕХ!