Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
БАПЗГ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
       
        Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, организира и проведе Националната конференция на тема "Проблеми и перспективи на здравните грижи в училищното и детското здравеопазване в Република България". Форумът се състоя на 23 юни 2017 г. в Аулата на ВМА - гр. София. В него участие взеха зам.-здравният министър д-р Мирослав Ненков, Петя Лазарова - началник отдел "Икономически дейности, счетоводство и контрол" към дирекция "Здравеопазване" на Столична община, д-р Цветанка Христова - началник отдел "Медицински дейности" към Дирекция "Здравеопазване" на Столична община, Анастасия Георгиева - директор на Дирекция "Здравеопазване" в Община Варна, Даниела Ушатова - ръководител на екип "Общински услуги и финанси" към Националното сдружение на общините в РБългария, д-р Иван Кокалов - вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, д-р Николай Кътев - федерален секретар на Изпълнителния комитет на КТ "Подкрепа", Вихра Белева - федерален секретар по проблемите на детското здравеопазване към Медицинка федерация на КТ "Подкрепа", Кристина Йосифчева - председател на Медицински регионален синдикат - София, гл. ас. Красимира Костадинова - член на Научния съвет на Националния център по обществено здраве и анализи, директори на детски ясли и специалисти по здравни грижи от детското и училищното здравеопазване от 28-те регионални колегии на БАПЗГ.
        Представяме на Вашето внимание презентациите, направени по време на конференцията и гласуваната от всички участници декларация с конкретни искания, която е предоставена на вниманието на отговорните институции.
1.        "Състояние и перспективи на грижите за здравето и развитието на децата в детските заведения" - гл. ас. Красимира Костадинова, д.м., представител на Националния център по обществено здраве и анализи
2.        "Детската ясла единен процес на отглеждане и възпитание" - м.с. Росица Йорданова, Директор на Детска ясла №3 "Мечо Пух", гр. Ловеч
3.        "Проблеми и перспективи пред медицинските специалисти, работещи в детски градини"
- Мая Костадинова, медицинска сестра в Детска градина № 56 и член на УС на РК на БАПЗГ гр. София
4.        "Роля и отговорности на медицинските специалисти в детското и училищно здравеопазване" - фелдшер Маргарита  Младенова, член на УС на БАПЗГ
5.        Декларация