Сестринска клетва
 
Тържествено обещавам пред Бога и пред присъстващите тук да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си. Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно и не ще взема, нито съзнателно ще раздам някое вредно лекарство. Ще направя всичко, което зависи от мен да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание при практикуване на професията ми. Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа. Ще се отнасям грижливо и с любов към болния и здравия човек без да се влияя от неговата национална, религиозна, социална и политическа принадлежност.
Тържествено и свободно полагам тази клетва и обещавам да я превърна в ръководно начало на моето професионално и гражданско поведение!
В името на всички Вас, които призовавам за свидетели и съдници, в името на моя Бог и човешкото милосърдие, ЗАКЛЕХ СЕ!