ПЪРВА АГ БОЛНИЦА „СВЕТА СОФИЯ” – ГРАД СОФИЯ

 

Първа АГ болница „Света София” (бившата „Тина Киркова”) е открита в началото на 50 – те години (19.II.1951 г.) с името Първи родилен дом “Тина Киркова” и е първото специализирано здравно акушеро-гинекологично заведение, построено след 9.IX.1944 г. в Република България. В течение на годините бившият Първи родилен дом “Тина Киркова” е претърпял огромно развитие. Превърнал се е в модерно здравно заведение, отговарящо на всички европейски стандарти и изисквания за предлагане на качествена медицинска помощ и понастоящем е най-голямата специализирана общинска болница в страната. В последните години Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София” се утвърди като единственото в страната специализирано лечебно заведение, способно да отговори на всички медицински нужди – акушерство, гинекология и онкология, стерилитет, мамология, спешна неонатология, генетична консултация, хиругия на гърда, усложнения в климактерична възраст, модерни клинична и микробиологична лаборатории, модерни лапароскопски методи на изследване и лечение. Доказателство за предоставяните качествени медицински услуги е сертифицирането на болницата по системата за качество ISO 9001:2008. В съзвучие с европейските стандарти в болницата се провеждат редица инициативи като „Училище за бъдещи родители”, „Дни на отворени врати”, целящи по-висока информираност на пациентите по отношение на прилаганите методи на лечение. В болницата има изградена болнична информационна система, която улеснява обработката на пациентските досиета и статистическите данни.

Съобразно диагностично-лечебната дейност, в болницата са обособени следните отделения и сектори: Диагностично-консултативен блок, Родилно Отделение, Отделение за патологична бременност, Първа гинекология със сектор „Дневен стационар”, Второ гинекологично отделение за онкохирургия на млечната жлеза, Отделение „Анестезия и интензивно лечение”, Детско неонатологично отделение, Патологоанатомично отделение, Отделение „Образна и функционална диагностика”, Медико-диагностични лаборатории, Център за асистирана репродукция, Мамологичен център. За създаването на по-добри условия за пациентите, болничните отделения непрекъснато се ремонтират, обновява се мебелировката, закупува се ново медицинско оборудване и апаратура.

            Родилно отделение с право може да се нарече „визитка” на болницата. В него се реализира най-голям обем диагностично-лечебна дейност. В последните години ПСАГБАЛ „Света София” неизменно е сред водещите в страната болници по брой раждания (около 20 000 бебета за последните пет години) като през 2009 г. бе на първо място – 4489 новородени. Интензивният родилен сектор разполага с три родилни зали, две операционни зали, предродилна зала, лекарски кабинет, информационен пост за въвеждане на данните за станалите раждания, три ВИП родилни зали, едната от които е с вана за „Водно раждане”. Помещенията са с антибактериално покритие на стените и подовете, мебелирани са с нови модерни медицински и родилни легла с променлива геометрия. Медицинското оборудване, инструментариумът и апаратурата са съобразени с новостите в областта на медицинската техника. Екипите на Родилно отделение, състоящи се от високо квалифицирани АГ-специалисти, анестезиолози, педиатри и акушерки работят в съответствие с правилата за добрата медицинска практика и прилагат иновационни методи при осъществяване на своята медицинска дейност - диагностично-лечебна дейност при нормални и патологични раждания; планирани и спешни цезарови сечения; наблюдение на родилките от момента на раждането до изписването; следродилно възстановяване на жените в обособен сектор за физиотерпия и рехабилитация. „Запазена марка” на Родилното отделение на Първа АГ болница „Света София” е т.нар. „водно раждане” – естествено раждане, протичащо във вана с топла вода без стрес за майката и детето.

            Като признание за високия професионализъм на работещите в отделенито е и факта, че в последните години все повече родилки предпочитат да посрещнат своите рожби именно в Първа АГ болница „Света София”.

            За подобряване на качеството на медицинското обслужване допринесоха и направените в периода 2010 – 2012 година с голямата помощ на Столична община битови подобрения: Завършен бе ремонта на целия родилен комплекс (нови родилни зали, помещенията за изписване на новородени), беше изцяло ремонтиран и оборудван с нова медицинска техника Центърът за асистирана репродукция, подмени се болничната отоплителна система и др. С тези стъпки ръководството на Първа АГ болница показа на практика, че напълно споделя и подкрепя думите, казани от кмета на столицата г-жа Йорданка Фандъкова при откриване на новите родилни зали: „... очаквам болниците да работят добре, да създават добри условия за лекарите, сестрите и да се грижат за пациентите”.

            Посрещането на новия живот и грижата за женското здраве е мисия отговорна и трудна. Екипите на Първа АГ болница „Света София” изпълняват с чест, достойнство и висок професионализъм това свое призвание, опирайки се на една дълголетна, над шестдесетгодишна традиция, съчетана с нови модерни лечебни методи.