Споделено
 
СЕМЕЙСТВОТО НА HOPE СЕ УВЕЛИЧИ
С ДВЕ БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 
АББ (Асоциацията на болниците в България) участва в Програма за обучение и обмяна на опит и знания между здравните професионалисти в рамките на  ЕС, организирана от Hope (Европейска федерация на болниците и по здравеопазване). Медицинските сестри Василка Русева и Надя Димитрова от гр Плевен  кандидатсвахме  за участие, бяхме одобрени  от Брюксел и включени в програмата в Испания.
За да се запознаят с испанската здравеопазна система бяха одобрени  общо девет човека: от България - 2-ма, от Белгия - 1, от Франция - 1, от Чехия-1, от Полша - 2-ма, от Германия - 1, от Португалия - 1.
Програмата стартира на 17 май и завърши на 16 юни 2009 г. с Конференция в Лисабон. Темата за  2009 г   бе  " Здравни професионалисти  в Европа: нова роля и нови умения"
Първата среща с клегите ни от другите страни  и с нашите  домакини  се състоя на 18 май в Министерството на здравеопазването в Мадрид.  На нея заместник министърът на здравеопазването ни запозна  с  обучението на   медицински  кадри  в  Испания  и с  политиката на МЗ  за развитието на професионалистите по здравни грижи.
Участниците в програмата представиха презентации за  състоянието на зравеопазването  в своите страни и проблемите, свързани с него.
На 19 май  отпътувахме за  гр Толедо. Там ни запознаха с отлично функциониращата  здравна  система на провинция  Castilla-La  Mancha. Организирано ни беше посещение на  Катедралата, Синагогата  и  Църквата Queen  Isabel.
На 20 май се присъединихме към колегите  в  болниците, където бяхме  разпределени  и  третирани като  служители  на здравното  заведение: Василка Русева  - в Национална болница  Параплехикос в гр. Толедо, а Надя Димитрова - в Университетска болница гр. Кадис.
Улисани в работа  и многобройни срещи със съсловните организации, синдикати, ръководствата на болниците,  не усетихме  как  дните  се изнизаха.
На 11  май   отново  всички участници в програмата  се срещнахме в МЗ в Мадрид. На базата на огромния обем информация,  която вече имахме и данни,  предоставени ни от МЗ,  подготвихме една обща  презентация  за системата на здравеопазване в Испания.
На 14 и 15 юни  програмата завърши   с Конференция  в Лисабон. Там  участниците от всички страни  представиха  презентации за здравеопазната система на страните-приемници. Ние имахме невероятния  шанс  да бъдем назначени,  макар  и  само  за  30 дена, в испански  болници, да бъдем част  от  една  много  добре  работеща  система, отблизо да се запознаем  със  структората, начините за финансиране, качеството на здравните грижи, снабдяването с медикаменти, формите на продължаващо  обучение на здравните професионалисти и т. н.
Програма  Hope ни предостави прекрасна възможност  да се докоснем  до древната култура  и традиции на тази прекрасна страна, както и до неините хора.
След завръщането ни в България подготвихме отчет в три  екзенпляра ( за Брюксел, за координатора  на програмата за Испания и за координатора за България). В началото  на  м. ноември  получихме от Брюксел сертификатите за успешното ни участие в програмата.
Гордеем се  и с чувство на удовлетворение приемаме  високата оценка  за професионализъм, комуникативни  умения  и умения за работа в екип, които получихме  от  ръководството на болниците,  в които бяхме назначени. Ученинието през целия живот е ключът към  нови знания и умения, и в този смисъл  инвестицията си заслужаваше.
Остава открит въпросът: защо ние, българските медицински сестри, получаваме високи оценки и признание в чужбина, и обидно пренебрежително отношение  у нас?
 
                                                Василка Русева, гр. Плевен
 
 
 
Текст под снимките:
Ruseva:  Цялата група, участваща в Програмата
1838 Ruseva: Василка Русева с колеги от  Националната болница  Параплехикос в гр. Толедо
Nadya HOPE -Ruseva: Надя Димитрова в Университетската болница в гр. Кадис.
 
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ