“МБАЛ-Харманли”ЕООД

АГО

 

Една от най-старите болници в нашата страна с едновековна история е харманлийската.

1948 година се ознаменува с откриването на Родилен дом с 10 легла. В него работят 1 лекар и 1 акушерка. През 1950-51 г., сьществувалият вече 3-4 години като самостоятелен Родилен дом става Акушеро-гинекологично отделение,  като  се е увеличава броя на леглата,  лекарските и акушерски длъжности.

      Отделението се развива  във всички сектори  на акушеро-гинекологична помощ: родилен, патологична бременност и гинекологически. В него са получавали и днес получават  квалифицирана  акушеро-гинекологична  помощ жените не само от града, а и от други области.

Днес АГOтделението към МБАЛ-Харманли ЕООД е на равнище, което дава възможност за развитие на съвременна акушеро-гинекологична дейност. Има разкрити 12 легла. Работят 4 лекари-специалисти акушер-гинеколози, 8 акушерки и 5 санитари. Отделението е оборудвано със съвременна медицинска техника.

Общо 242 бебета са проплакали през 2012 г. Последното родено  през 2012 г. и първото родено 2013 г. са  момченца. Най-младата майка през изминалата година е била на 14 години, а най-възрастната - на 45 години. Родените бебета през 2012 г. са по-малко от родените през 2011 г. с 26. Но данните от НИС сочат, че има срив в раждаемостта през 2012 за цялата страна.