УТВЪРЖДАВАМ :

Милка Василева

Председател на БАПЗГ

 

 

Документи, необходими за членство в БАПЗГ на мед. специалисти, работещи в чужбина :

 

1.  Копие от диплома + оригинал за сверяване.

2. Копие от трудова книжка или извлечение на трудовия стаж + оригинал за сверяване.

3.  Документ от последния работодател по трудова книжка за наложени/липса на наложени наказания за професионални провинения.

4. Сумата на дължимия членски внос се превежда по банкова сметка на БАПЗГ – Централа и се формира както следва :

      членският внос се изчислява от 03.07.2005 г. съгласно §6 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗСОМСААМС до края на годината, в която се подават документи за членство.

5.  Приемното време на офиса ни е: от понеделник до четвъртък от 10:00 – 12:00 часа и от 14:00 – 16:00 часа.

6.  Моля, преди да ни посетите, се обадете в офиса ни на тел.: 02/954 93 07 и 02/915 69 10, gsm :  0888 508 857 за уговаряне на среща и допълнителна информация.