Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
                                        ДО
                                        МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП
                                        Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
 
                                        ЛИДЕРА НА НДСВ
                                        Г-Н СИМЕОН САКСКОБУРГОТСКИ
 
                                        МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
                                        ПРОФ. РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ
 
                РЕЗОЛЮЦИЯ
                         НА
СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На националната конференция, проведена на 27. 02. 2008 г. в гр. София под надслов "Кризата в здравеопазването една година по-късно: Българинът - европейски пациент в болно здравеопазване", Българският лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българският фармацевтичен съюз и Българска асоциация за защита на пациентите приеха следните основни искания към правителството на Република България и управляващата коалиция:
1.        Незабавно осигуряване на нормално финансиране на здравната система, включително доходите на медицинските специалисти и фармацевтите.
2.        Възстановяване на диалога по отношение на договорното начало и промените в нормативната уредба с оглед приемане на нормални правила за работа в интерес на пациентите и работещите в системата.
3.        Спиране на опитите за натиск и намеса в работата на съсловните организации.
 
В тази връзка настояваме:
 
1.        Министерството на здравеопазването незабавно да излезе с ясни разчети за средни брутни възнаграждения по видове здравни заведения и категории персонал в тях. До средата на м. март 2008 г. директорите на болници да обявят същите прогнозни разчети, в рамките на заложените им от НЗОК средства по договорите. На обществото и медицинските специалисти трябва да стане ясно какво точно залагат управляващите и се спре спекулацията с числа, милиони и проценти.
2.        Ангажиране на правителството и лидерите на тройната коалиция с ясни разчети за дофинансиране на системата и доходите на работещите в нея с последващо незабавно подновяване преговорите по НРД.
3.        Незабавно свикване на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация за разглеждане на проблемите в нормативната уредба и други въпроси, съгласно законовите изисквания.
4.        В момента тече процес на подготовка на фундаментални политически промени в системата от тесен кръг икономичесдки заинтересовани лица. Промените не надграждат, а сменят съществуващия здравноосигурителен модел с практическо елиминиране на солидарния принцип. Подобни намерения не са заложени в предизборните програми на партиите от управляващата коалиция. Поради това настояваме да се проведе широк обществен дебат с водеща роля на съсловните и пациентски организации и експерти и провеждане на национален референдум за здравноосигурителния модел.
Напомняме Ви, че от една година неколкократно настояваме за среща с министър-председателя по повод задълбочаващата се криза в здравеопазването, но отговор не сме получили. За пореден път настояваме за такава среща, като знак на добра воля и желание за решаване на проблемите в сектора.
При бездействие, липса на отговор или незадоволителни мерки от страна на управляващите, съсловните организации започват подготовка на национален протест с последващи ефективни, включително стачни действия.
 
Председател на УС на БЛС: д.р Андрей Кехайов
                       
Председател на УС на БАПЗГ: проф. Станка Маркова
                       
Председател на УС на БФС:  маг. фарм. Мирослав Ненчев
                       
Председател на УС на БАЗП: Пламен Таушанов
04. 03. 2008 г.
София