Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (17.03.2016)
 
        ПЛАЩАНЕТО КЕШ НЯМА ДА ДАВА ПРЕДИМСТВО В ЛИСТИТЕ НА ЧАКАЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
        Пациенти, които плащат сами за лечението си, не могат да пререждат в листите на чакащи болните, за които плаща здравната каса. Това гласят промени в наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приети вчера от Министерския съвет. Това значи, че и хората с допълнителни застраховки няма да имат предимство, въпреки че идеята на здравния министър Петър Москов беше, че с разделянето на пакетите на здравната каса и регламентирането на листи на чакащи се цели и стимулиране на допълнителното здравно застраховане, информира "Сега". Листите на чакащи не могат да са за повече от два месеца, пише още в наредбата. За да бъде записан за планов прием, пациентът ще дава писмено съгласие и ще получава информация кога точно ще бъде хоспитализиран. Болниците ще са длъжни да публикуват на видно място листите на чакащи, заедно с поредността на пациентите и определените дати за лечение. Информацията ще се подава и в здравната каса, която "ще поддържа и публикува на интернет страницата си национална листа за планов прием на лечебните заведения, с които има договор". Целта е пациентите да следят дали някой не ги прережда. Листи на чакащи у нас има от миналата година. Те се формираха благодарение на фиксираните бюджети, в които болниците трябваше да се вместят. Предстои парламентът отново да приеме обявения за противоконституционен текст, с който лечението беше разделено на основен и допълнителен пакет, но вече с критерии как се определя кое заболяване в кой пакет попада. Според отменената наредба за двата пакета може да се чака за неспешни операции и процедури като гастро- и колоноскопии. Забранява се на болниците да изискват от пациентите си и от техните близки дарения по време на хоспитализацията им, както и 1 месец преди и след нея, уверяват от МЗ.
 
        БОЛНИ МОГАТ ДА СИ НАЕМАТ ЛИЧЕН САНИТАР
        Близките на тежкоболните ще могат да наемат личен санитар срещу заплащане. Това е една от услугите, която вече е регламентирана с промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Документът беше одобрен вчера от правителството, съобщава "Труд". В момента санитарите получават нерегламентирано пари от хората, за да отделят повече време на пациентите, които не могат да се обслужват сами. Прецизират се и допълнителните услуги, които лечебните заведения могат да предлагат срещу заплащане по желание на пациентите, но само ако са осигурили необходимите общи грижи и поисканите от пациентите услуги се различават от тях. Изрично се забранява допълнително заплащане за престой за придружител на деца до 7-годишна възраст, както и за придружител за деца до 18 години, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни грижи. Не се допуска и заплащане за придружител на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно. Лечебните заведения могат да предоставят срещу заплащане самостоятелна стая със или без придружител, само когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи. По свое желание пациентите могат да заплатят и за меню за хранене по избор, за избор на лекар или екип от медицински специалисти. Регламентира се и услугата "самостоятелен сестрински пост", която представлява допълнителни индивидуални грижи от медицинска сестра или акушерка извън осигурените необходими здравни грижи. В наредбата са прецизирани текстовете, регламентиращи пътя на пациента на съответните нива на системата за здравеопазване - първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от болнично лечение, но и да документират решението си, дори и когато пациентът отказва хоспитализация. Те ще предоставят и по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън графика им, нощно време и в почивни и празнични дни - на дежурен кабинет. Всички лекари имат задължението да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението, страничните реакции, реда и начина на приемане на лекарствата.
 
        ДЖИПИТАТА ЩЕ НИ ПРЕСЛУШВАТ ПОНЕ 15 МИНУТИ
        "Телеграф" се спира на залегналото в решението на касата, заместващо НРД. "Джипитата ще ни преслушват поне 15 минути. Това е минималната продължителност на профилактичния преглед, заложена в решението на здравната каса, което замества Националния рамков договор", четем в изданието. Вестникът пише още, че след 1-ви април "пациентите ще пишат оценки на болниците". "Това ще се случва посредством телефонно интервю, а "успехът" на лечебните заведения ще бъде един от критериите по които касата ще решава дали да сключва договор с тях. Останалите изисквания са осигуряване на 24-часов достъп до медицинска помощ, комплексност на обслужването, качество, обем и сложност на дейностите. Всички тези критерии ще дават или отнемат на болниците точки, като при краен резултат под 50 т. НЗОК няма да работи с конкретното лечебно заведения", четем в ежедневника. И още: "Личните лекари също ще трябва да спазват редица изисквания. Към новите задължения на джипитата влизат семейни консултации за превенции, както и промоция на здравето чрез насърчаване на кърменето, самопорфилактиката, активният начин на живот и др. Освен това ще се следят и показателите на пациентите със сериозни заболявания като хипогликемия или диабет. Така ще се определя дали контролът на лекаря е задоволителен или не. За тази цел са зададени граници на стойностите при различни изследвания. Наред с това ще се гледа и процентът на хоспитализирани пациенти на конкретното джипи. Въпреки новите задължения обаче служебното споразумение предложено от касата предвижда по-малко пари за лекарите, отколкото договорените с БЛС."
 
        ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ИЗСЛУШВА МИНИСТЪР МОСКОВ ЗА НРД И НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ
        На заседание на парламентарната здравна комисия днес депутатите ще изслушат председателя на Надзорния съвет на НЗОК Кирил Ананиев, управителя на Касата д-р Глинка Комитов, както и министъра на здравеопазването Петър Москов по повод Националния рамков договор за тази година и Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности. "Има законодателни решения, които налагат да се прецизират наредби и норми, влезнали вече в решения, но не намерили практическа реализация", коментира по този повод председателят на здравната комисия д-р Даниела Дариткова пред "БНР". Тя уточни, че става въпрос за решението на Конституционния съд, което отмени разделянето на пакетите и тази алинея от закона, която го регламентира. Според нея законът не предвижда правен вакуум, а напротив - в тази ситуация се връща действието на старата разпоредба и в тази връзка министърът на здравеопазването трябва да направи нова наредба за един основен пакет дейности. "Тази наредба е на етап обществено обсъждане. Същото касае и решението на Надзорния съвет и управителя - да предложи решения за попълване на рамковия договор за 2016 година с тези нормативни решения, които отсъстват от рамковия договор за 2015 година. Това се налага вследствие на решението на Събора на БЛС да не участва в подписването на рамков договор", каза д-р Дариткова. С днешното заседание на парламентарната здравна комисия се цели да се даде максимална гласност на съдържанието на нормативните решения, които са на ход. В периода на нормативно обсъждане, писмените възражения пък трябва да се отправят към Министерството на здравеопазването. Председателят на здравната комисия подчерта, че всички спорове и разговори не касаят медицинското обслужване, което ще продължи по същите механизми, както и в 2015 година. Тя добави още, че се цели подобряване на условията, при които пациентите получават медицинска помощ и услуги, както и условията, при които работят лекарите. Според нея в никакъв случай няма да бъде компрометирана медицинската помощ за здравноосигурените лица и след 1 април 2016 година. Според д-р Дариткова съдържанието на наредбата, която сега е качена за обществено обсъждане на сайта на Министерството, е почти идентично със съдържанието на наредбата, която беше отменена от Конституционния съд.
 
        БЛС: НОВИЯТ СЛУЖЕБЕН РАМКОВ ДОГОВОР Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН
        Управителният съвет на Българския лекарски съюз счита, че предложението за решение на Надзора на здравната каса, с което фактически се създава нов служебен рамков договор, е незаконосъобразно, заяви пред "БНР" председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев. "Този акт е в нарушение и в противоречие с параграф 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Считаме, че определено трябва да се отиде на вариант - такъв, какъвто законодателят е предвидил в една такава ситуация. С други думи - нов рамков договор няма, така че остава в сила договорът от 2015-а година." В основни линии конфликтни точки в този рамков договор са лимитите, санкциите и възможното намаляване на цени. "Санкциите са завишени, не са това, което ние договорирахме. Има възможност за еднолично решение от страна на Надзора във връзка с промяната в обеми и цени. В момента Наредба 11 или бившата 40, тя виси, има един такъв създал се правен вакуум - прави се рамков договор, обаче я няма Наредбата. Тя все още е качена и остава за обсъждане. Изведнъж се появява този служебен рамков договор, които ние не виждаме на какво стъпва."