Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (02.03.2016)
 
        ФАРМАЦЕВТИТЕ ИСКАТ ОТЛАГАНЕ НА НОВОТО ИЗПИСВАНЕ НА РЕЦЕПТИТЕ
        Изписването на лекарства не по търговско име, а по международно непатентно наименование да се отложи за 1 септември, предлагат от Българския фармацевтичен съюз. Дотогава промените трябва да се обсъдят, смятат оттам, информира "Сега". От съюза по принцип подкрепят идеята на МЗ на рецептите по линия на здравната каса да не пише търговска марка, а името на молекулата на активното вещество на лекарството. "Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите", пише в становище на съюза. Според фармацевтите обаче по-добрият вариант е да се въведе задължително генерично заместване не за 100% платените от касата лекарства, а за частично поетите, за които МЗ не предвижда подобна промяна. Така пациентът ще може да избере колко да доплаща. България е една от едва 4 държави - членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, плащани с публични средства. "Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК", посочват фармацевтите. Затова от съюза предлагат фармацевтът и пациентът да имат гарантирано от закона право да "инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарства". От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари пък искат промяната изобщо да отпадне, тъй като не лекари, а аптекари ще вземат решения за здравето на пациентите, без да носят отговорност за състоянието на болните. Те са и срещу това да са длъжни да информират пациентите дали има по-евтин препарат от този, който им изписват. "Лекарят не продава медикаменти, за да следи и съобщава за различните цени на хилядите продукти", мотивират се те.
 
        ПО-СКЪПАТА ОФЕРТА ЗА ПРЪСТОВИТЕ ОТПЕЧАТЪЦИ БИЛА ПО-СИГУРНА
        При обществената поръчка за пръстовия идентификатор НЗОК е избрала не най-ниската цена, а икономически най-изгодната оферта. По-скъпата оферта дава по-големи гаранции по отношение сигурността на данните за пациентите, освен това софтуерът има възможност за надграждане, обясни пред "БТВ" подуправителят на здравната каса Иванка Кръстева. Така тя отговори на здравния министър Петър Москов, който изненадващо обяви, че поръчката за софтуера за пръстовата идентификация може да бъде спряна, ако касата не даде адекватен отговор защо е избрана по-скъпата оферта. На търга беше избрана офертата на "Консорциум СТЕМО - Гама Консулт" за 477 000 лв. с ДДС. "Контракс" предложиха 4 пъти по-ниска цена - 109 000 лв. с ДДС. Именно Москов настояваше за въвеждането на пръстовия идентификатор, който напоследък нарича "внезапна смърт за всеки един мошеник в системата". При обявяването на търга с прогнозна цена 400 000 лв. министърът не реагира и не сметна, че цената е висока.
       
        ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОГЛАВЯВА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
        Правителството определи нов състав на Етичната комисия по трансплантация, поради изтичане мандата на досегашните девет членове. Комисията дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в предвидените по закон случаи, намираме в "Zdrave.net". В 9-членния й състав задължително се включват лекари, психолози, теолози и юристи. За председател на Комисията е определен генерал-майор чл. кор. проф. д-р Николай Петров, началник на Военномедицинска академия. Той е национален консултант по анестезиологията и интензивно лечение, професионалист, получил признание в страната и чужбина, с дългогодишен стаж в реанимацията на ВМА. Член е на български и международни научни дружества, автор на повече от 200 научни медицински публикации.
 
        МС ПРИЕ НАРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО КАСАТА ЩЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР С БОЛНИЦИ
        Правителството прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори. Документът е разработен във връзка с изискванията на Закона за лечебните заведения по отношение на механизмите за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, според потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване, информират от правителствената пресслужба. С наредбата се определят критериите и редът, по който ще се извършва изборът на лечебни заведения, с които НЗОК ще сключва договор, в случаите когато броят на болничните легла по видове (за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по съответни медицински дейности в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта потребности. Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности, въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност. Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия, припомнят от пресцентъра на Министерски съвет. За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област, допълват от там.
 
        ГАРАНТИРАТ ДО 2 МЛН. ЛЕКУВАНИ В БОЛНИЦА
        "Здравната каса гарантира до 2 млн. хоспитализации за 2016 г. След като лекарският съюз обяви, че няма да подпише нов рамков договор, от надзорния съвет на касата ще бъдат обявени нови правила за лечение от 1 април. Това съобщи зам. здравният министър д-р Бойко Пенков, който е и член на надзорния съвет на НЗОК", четем днес в "24 часа". Вестникът пише още: "В правилата ще бъде фиксирано разпределението на бюджета по различните видове медицински дейности и за лекарства. Чрез тях ще влязат в сила и новите дейности - например в онкологията, за които досега не е имало клинични пътеки и остойностяване."
 
        ЗА ОТКРИТОТО ВЧЕРА РЕМОНТИРАНО ДЕТСКО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
        "Стандарт" обръща поглед към откритото вчера ремонтирано детско кардиологично отделение в Националната кардиологична болница. "Под надслов "Надежда за здраве" премина официалното откриване на обновеното и модернизирано Детско кардиологично отделение в Националната кардиологична болница в София. На церемонията бяха зам.-министрите на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и д-р Бойко Петков, изпълнителният директор на болницата д-р Марио Станкев и началникът на Клиниката по педиатрия и детска кардиология доц. д-р Анна Кънева", пише ежедневникът. "Около 1,240 хил. лева струва ремонтът и модернизацията на педиатрията, детската кардиология и кардиохирургия. Парите за ремонта са отпуснати от здравното министерство. Близо 636 хил. лв. са похарчени за строително-монтажни работи, а 345 хил. лв. са инвестирани в медицинско оборудване. Закупена е специална апаратура за екстракорпорално кръвообращение за 250 хил. лв. Над 900 деца годишно намират помощ там, а операциите са около 300", отчита още публикацията.
 
        В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛЕВЕН ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
        Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на Факултет по фармация като основно звено в структурата на Медицинския университет - Плевен. Предвижда се в него да се обучават магистри по фармация, като определеният капацитет е 300 студенти, съобщават от правителствената информационна служба. Откриването на факултета е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, съобщава още "Zdrave.net". Изградена е нова материално-техническа база за Факултета по фармация. Средствата за нея са осигурени чрез инвестиционната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Осигурен е и достатъчен брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална подготовка, които могат да участват в обучението на студенти по новата специалност. Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи. По този начин ще се задоволят и потребностите от кадри по специалността "Фармация" в областите от Северозападна и Централна Северна България, необходими за фармацевтичната промишленост в района.