Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ИЗВЪНРЕДНИЯТ КОНГРЕС НА БАПЗГ ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
КЪМ УСТАВА И ПРАВИЛАТА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
 
 
На провелия се на 29 ноември 2008 г. в зала № 1 на Националния дворец на културата Извънреден конгрес
на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ бяха приети с мнозинство  твърде важни за бъдещото развитие на съсловната организация изменения и допълнения в Устава и Правилата за сертифициране. Те предварително и подробно бяха обсъдени от регионалните колегии в страната, от УС и НС на БАПЗГ, поради което работата на Конгреса протече спокойно и в рамките на предвиденото време.
Най-съществените промени в Устава са: увеличаване мандатността на ръководните органи от 3 на 5 години; продължаване с 2 години мандата на сегашните централни и местни ръководства; сформирането на дружества с не по-малко от 7 души /досега те трябваше да бъдат 20/, и т. н.
С измененията и  допълненията нашата практика се синхронизира с европейската, отговори се и на изискването за приемственост и ефективност  от дейността на съсловието и неговите ръководни органи.
След като в началото бяха изслушани Химнът на Р България и Химнът на медицинските сестри, приветствия към делегатите поднесоха заместник председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Антония Първанова; доц. д-р Атанас Щерев, член на парламентарната Комисия по здравеопазване; Главната медицинска сестра към Министерство на здравеопазването Пепа Василева /тя прочете приветствие от министър д-р Евгений Желев/;    д-р Иван Кокалов, председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ; д-р Андрей Кехайов, председател на УС на БЛС, и др.
На Конгреса присъстваха още членовете на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Ива Станкова и доц. д-р Борислав Великов; Слава Златанова, зам.председател на ФСЗ към КНСБ, журналисти и др.
/По-долу публикуваме приветственото слово на проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ, към делегатите и гостите на Извънредния Конгрес/.
                                                                                Пресцентър
 
 
               
 
 
ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРОФ. МАРКОВА