Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
        НАГРАДЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДЕНЯ И ПРАЗНИКА НА ГРАД ПЕРНИК
 
        На 19 октомври в град Перник на площад "Кракра Пернишки" в рамките на програма за честване на "Ден на Перник - 19.10.2015", се проведе тържествено връчване на наградите за принос в развитието на града. Кметът на град Перник инж. Иван Иванов връчи следните награди:
        "Здравен служител с принос в здравеопазването" получи д-р Кирил Киряков - Ординатор, I -во Вътрешно отделение, МБАЛ "Р. Ангелова" АД - Перник.
        "Специалист здравни грижи" получи м.с. Снежана Кирилова Виденова - Главна медицинска сестра, МБАЛ "Р. Ангелов" АД - Перник.
        Гост на тържеството беше м.с. Магдалена Иванова - Председател на РК на БАПЗГ - Перник, която поздрави от свое име и от името на РК на БАПЗГ Перник  наградените професионалисти.